loga eu a mmr

Aktuality

Letní kempy 2021

Do konce dubna 2021 bylo možné žádat o finanční podporu na Letní kempy, výzvu vyhlásilo MŠMT jako jeden z nástrojů snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na děti od 6 do 15 let, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.logolink msmt bigÚčelem poskytnuté dotace v rámci výzvy je zejména podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, obnovit pracovní a studijní návyky dětí, podpořit zájem dětí o vzdělávání apod.

Při organizaci letního kempu je doporučována spolupráce se školami a sportovními organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží. Letní kempy podpořené z dotace jsou pro účastníky zcela zdarma.

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. bylo úspěšným žadatelem a na území budou uspořádány 4 turnusy. Dva se uskuteční ve městě Rýmařov a další dva v obci Malá Morávka.

  1. turnus 12.07. - 16.07.2021 Rýmařov,
  2. turnus 19.07. - 23.07.2021 Rýmařov,
  3. turnus 02.08. - 06.08.2021 Malá Morávka,
  4. turnus 23.08. – 27.8.2021 Malá Morávka.world jamboree 803549 1280Informace k letním kempům podají zaměstnanci MAS RÝMAŘOVSKO viz. záložka kontakty.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr