loga eu a mmr

Aktuality

Na čem záleží když mám strach

NA ČEM ZÁLEŽÍ…KDYŽ MÁM STRACH

Dvoudenní on-line seminář pro vedoucí zaměstnance a pedagogy mateřských škol 25. 3. 2021 a 26. 3. 2021  (8:00 – 11:30 (4x45 minut))

Obsah semináře je seřazen do 5 témat – jsou navázána na povinnosti učitele vycházejících z RVP PV.

Záleží….

• Na původu strachu

• Na motivaci

• Na sebevědomí a vytrvalosti

• Jak vnímáme své okolí

• A co s tím?

Nutná elektronická registrace do 24. 3. 2021, do 12:00hod https://www.conbri.com/event/na-cem-zalezikdyz-mame-strach


pdfPozvánka_Na_čem_záleží_když_mám_strach_2.pdf

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr