nzu light doplnkova varianta barva bily napis jpgloga eu a mmr

Aktuality

Novinky v dotaci NZÚL pro nízkopříjmové domácnosti

logo nzu l

  

Od 25.6.2024 dochází k změnám pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti. Nově oprávněným žadatelem ke dni podání žádosti, po celou dobu její administrace a po dobu udržitelnosti je žadatel, který má trvalý pobyt v podporované nemovitosti. Maximální celková výše podpory na realizaci opatření v součtu všech podpor z programu Nová zelená úsporám Light je 250 000 Kč.

Výše podpory na opatření k zateplení obálky budovy je nově stanovena na metr čtvereční realizovaného opatření na budově. Technické požadavky opatření se nemění.

Výše podpory zateplení a výplní otvorů stávajících rodinných a bytových domů:

Typ opatření

V rámci bytových domů je stále podmínka, že výměna stávajících výplní stavebních otvorů na obálce budovy je možná, kdy již nejméně u 75 % bytů v daném bytovém domě byla provedena kompletní výměna oken za nová s izolačním zasklením.

Dochází ke změně u podpory v rámci instalace obnovitelných zdrojů energie, kdy dosavadní dotace činila 90 000,- Kč, včetně nového zásobníkového ohřívače (bojleru). Nově je dotace na solární fotovoltaický nebo termický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače 70 000,- Kč a pokud žadatel chce využívat stávající zásobníkový ohřívač, tak je dotace 50 000,- Kč, místo 60 000,- Kč. Požadované parametry u solárního fotovoltaického a termického ohřevu vody jsou beze změny.

Nadále zůstává platné, že podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022. Doba udržitelnosti je stanovena na 5 let ode dne doložení dokončení realizace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat a domluvit si schůzku na telefonu 554 254 308 nebo 554 254 309.

Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách https://novazelenausporam.cz/ nebo v kanceláři MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Michaela Rechtorik, manažerka MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

                                                                                   

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr