loga eu a mmr

Aktuality

Pozvánka na seminář KRONIKA 21. století

Školitel: Mgr. Tomáš Hromádka - dlouholetý kronikář Městské části Praha - Velká Chuchle (desítky let), autor metodických publikací Kroniky (2004, 2006) a Kroniky obcí (2014).

Elektronická přihláškaPřihlášení zde

Hlavní body programu:

 1. Kronikář a aktuální legislativa
 • Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí
 • Ochrana osobních údajů
 1. Vedení kroniky
 • praktické rady a zkušenosti
 • formální úprava kroniky
 • schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně)
 1. Obecní kronika a zdroje informací pro zápisy, možnosti využití kroniky.
 2. Spolupráce kronikářů
 • příručky
 • metodiky a další literatura pro kronikáře
 • instituce poskytující metodickou pomoc kronikářů; kontakty
 1. Odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností

 

Kronika 21 století

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr