nzu light doplnkova varianta barva bily napis jpgloga eu a mmr

Aktuality

Představujeme podpořené projekty z oblasti PRV – 1 výzva PRV

K realizaci společné „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014 – 2020“ na Rýmařovsku nám pomáhají dotační podpory z evropských rozvojových fondů. Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. podporuje projekty ze svého území i z operačního Programu rozvoje venkova (PRV). Máme za sebou 1. výzvu PRV z roku 2018 a žadatelé si nejen pořídili novou techniku, nebo opravili zemědělskou nemovitost, ale museli v rámci svých projektů zřídit nová pracovní místa. U úspěšně zrealizovaných projektů na modernizaci zemědělských podniků, na investice do lesní techniky a nezemědělskou činnost již proběhly kontroly ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Žadatelé v rámci 1. výzvy z PRV zrealizovali projekty za 12 milionů korun a získali dotace ve výši 5 milionů korun.
pdfPředstavujeme_podpořené_projekty_z_PRV.pdf

 

„Díky naší činnosti a podpoře projektů napomáháme k rozvoji zemědělství v regionu, menším firmám k jejich rozvoji a v neposlední řadě i obcím k lepšímu hospodaření na svém majetku.“ Dodal pan Petr Pecha – manažer obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO.

O vyhlášených výzvách, možnostech získání dotací a činnosti naší organizace můžete najít informace na webu http://mas.rymarovsko.cz.

Realizované projekty z 1. výzvy Programu rozvoje venkova

 

Název Subjektu

Název projektu

Dotace (Kč)

Celkové výdaje (Kč)

Šedá Naděžda

Trvale udržitelný rozvoj na farmě v Jiříkově

598 200

1 460 470

Farma Dobřečov s.r.o.

Pořízení manipulátoru

1 200 000

2 652 320

Vinohradník Pavel

Rekonstrukce střech na objektu OMD

2 095 513

3 492 522

Ing. Veronika Stránská

Investice do zemědělských podniků

1 020 020

1 763 178

FERRUM FORM, spol. s r.o.

Pořízení automatické pásové pily

294 480

791 827

Obec Dětřichov nad Bystřicí

Pořízení lesní techniky

500 000

2 190 100

Celkem

5 708 213

12 350 417

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr