loga eu a mmr

Aktuality

Řečová výchova pokračuje

Aktivita řečová výchova pokračuje!

Všichni jsme si vědomi, že naše děti potřebují logopedickou péči čím dál častěji a počet logopedů a jejich vytíženost je stále na stejné úrovni.

Nebude se jednat o nahrazování klinické péče, ta zůstane zachována tak, jak jste zvyklí. Služba, která bude kryta projektem MAP II, bude probíhat formou logopedické péče školního typu.

Více informací je na přiloženém obrázku. řečová výchova

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr