loga eu a mmr

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadu

MAS jako nástroj

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s.  aktivně spolupracovala na realizaci projektu

"MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo nastroj spoluprace efekt uradu

http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu

Spolupráce při realizaci projektu

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

V našem regionu MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS RÝMAŘOVSKO vybralo na základě strategie 5 oblastí.

Šlo o níže uvedená témata:

  1. Regionální školství            
  2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
  3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
  4. Odpadové hospodářství
  5. Agenda zaměstnanosti
  6. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu vynikla samostatná pdfStrategie_spolupráce_obcí_MAS_RÝMAŘOVSKOo.p.s.pdf

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ

Ve středu 11.listopadu 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, která se konala v Červeném zámku v Hradci nad Moravicí.

PB110002PB110003

2. kulatý stůl MAS RÝMAŘOVSKO

Na území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. proběhl v rámci projektu SMS EChú 1. kulatý stůl, který se konal 25. srpna 2015 v kulturním domě ve Velké Štáhli.
Prezentaci projektu SMS EChÚ a zápis si můžete prohlédnout níže.

pdfpozvánka_kulatý_stůl_25082015.pdf pdfZápis_2_kulatý_stůl_25_8_2015_RÝMAŘOVSKO.pdf

P8250020P8250030P8250032

1. kulatý stůl MAS RÝMAŘOVSKO

Na území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. proběhl v rámci projektu SMS EChú 1. kulatý stůl, který se konal 17. února 2015 ve Středisku volného času v Rýmařově. 
Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí na území MAS Říčanska.
Prezentaci projektu SMS EChÚ a zápis si můžete prohlédnout níže.

pdfPozvánka_kulatý_stůl__17_02_2015.pdf pdfZápis_kulatý_stůl_17_2_2015_Rýmařovsko.pdf

P1220515 P1220516 P1220518P1220519 
  

 

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

http://www.smscr.cz/archiv/content_cz/moravskoslezskUU.pdf

Setkání starostů obcí moravskoslezského kraje

S novým rokem 2015 přichází spousta novinek a změn nejen v našich osobních životech, ale i v regionu. Místní akční skupina MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. společně se Sdružením místních samospráv ČR aktivně pracují na projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“, proto uspořádali setkání starostů z moravskoslezského kraje s názvem „Evropské fondy po lopatě“, které proběhlo ve čtvrtek22. ledna 2015 v prostorách Buly Arény v Kravařích.

V příjemné atmosféře zaznělo moře zkratek i pravidel např. MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ. Tyto zkratky s sebou přináší operační programy, ze kterých zanedlouho bude moci náš region MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. čerpat finanční prostředky nového programovacího období a zvelebovat naše obce. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost byla věnována místním akčním skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí.

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy.Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

 

Motto SMS ČR: „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:

Poslání a cíle SMS ČR.

Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.

Přeji si dostávat novinky SMS ČR formou e-mailu. Registrace zdarma.

Informace pro členy SMS ČR.

Chci se stát členem SMS ČR.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr