loga eu a mmr

Odhalte naše tajemství

Odhalte naše tajemství

Název projektu: Odhalte naše tajemství

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000165
 
Cílem projektu je propagace a zvýšení využití místních kulturních a přírodních hodnot, integrace obyvatel přeshraničních partnerských oblastí, podpora subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. V rámci projektu byly vytvořeny balíčky s tipy na turistické cíle, jejich bezplatnou distribuci a propagaci zajistí nově vzniklé Centrum cestovního ruchu v Polsku. Na české straně dojde k dovybaveni informačního střediska v Rýmařově, což přispěje k oživení a narůstu cestovního ruchu v příhraničním regionu a k rozvoji tohoto území.
 
 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr