loga eu a mmr

Přihlášení do společnosti

Vstup do společnosti

Podmínky pro vstup do společnosti
RÝMAŘOVSKO je otevřená společnost a pro přijetí je nutné předložit dopis s vyslovením zájmu o vstup do společnosti. Poté je zájemce seznámen s podmínkami podle statusu a na nejbližší valné hromadě bude jeho vstup do společnosti schvalován.

docxPřihláška_partnera_MAS_RÝMAŘOVSKO_Microsoft_Word.docx

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr