nzu light doplnkova varianta barva bily napis jpgloga eu a mmr

Aktivity (2)

Poslední ŘV, společné setkání PS

Termín setkání: 29.8.2022

Místo setkání: hotel Slunce Rýmařov

Jsme v cíli! Projekt MAP II poslední prázdninový den po 4 letech končí s realizací. Nahlédněte do posledního jednání Řídícího výboru a společného setkání pracovních skupin. Velké díky vám všem. Zápis z jednání Řídícího výboru najdete pdfzde Zápis z jednání PS najdete pdfzde

Schválený pdfAkční_plán_doba_udržitelnosti_2022_-_2023.pdf

pptxJednání_ŘV_č._X__pracovní_skupiny_29.8.2022.pptx

pdfMAP_aktualizace_08-2022.pdf

ŘV 29 8 2022ŘV 29 8 2022 dŘV 29 8 2022 aŘV 29 8 2022 cŘV 29 8 2022 b

Zápis z besedy s novináři 

Termín setkání: 15.8.2022

Místo setkání: kancelář MAS

V pondělí 15.8.2022 od 10:00 hod proběhla v zasedací místnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. beseda s novináři. Hlavním tématem byla realizace projektu MAP II na území Rýmařovska. Besedu vedla Ing. Nikola Pohanělová, koordinátorka aktivit projektu MAP II, která v úvodu požádala přítomnou paní Leonu Pleskou, vedoucí odboru školství o ověření kontaktů na redaktorku Rýmařovského horizontu, frekvenci vydávání a termíny uzávěrek.

V rámci diskuse s novinářem byl šířeji představeny smysl a výsledky projektu místního akčního plánování, jehož cílem a společným snažením je podpora místní spolupráce a zájmu o témata školství v území. Projekt přivádí ke společnému stolu zástupce samospráv, ředitelů škol a školských zařízení, nositelů neformálního vzdělávání i rodičů. Byl vyzdvižen jeho význam a přínos pro rozvoj kvalitního vzdělávání v území MAS Rýmařovsko.

Dalšími diskutovanými tématy byly podpora inkluzívního vzdělávání, rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti, rozvoj matematické gramotnosti, podpora polytechnického vzdělávání a další možnosti rozvoje, a to s ohledem na potřeby společnosti, školské limity, či rovné příležitosti jako téma, které ovlivňuje rozvoj jednotlivých měst a obcí a následně celou společnost.

Dále byly zástupci tisku představeny konkrétní aktivity, které se v rámci projektu podařilo uskutečnit, nastartovat v těchto oblastech spolupráci a které budou přetrvávat i po ukončení projektu. Jde například o Muzikohraní, Besip do škol, Výtvarné workshopy pro obohacení hodin výtvarné výchovy, Turnaj v deskových hrách pro školy z Rýmařovska. Setkání s novinářem trvalo téměř dvě hodiny a neslo se v příjemném duchu, byly navázány nové kontakty mezi realizačním týmem a přítomnými hosty.

 

Kuchařská párty - sladké pokrmy

Termín setkání: 14.6.2022

Místo setkání: jídelna ZŠ Rýmařov

V úterý 14.6.2022 se ve školní jídelně Základní školy Rýmařov na ulici 1. máje sešli zaměstnanci kuchyní mateřských a základních škol Rýmařovska na kuchařské párty.

„Téma sladké pokrmy bylo zvoleno jako záměrně jako „sladká tečka“ na konci školního roku“ těmito slovy přivítala přítomné pracovníky a kuchaře paní Jana Egidová. Cílem setkání byla výměna zkušeností v oblasti stravování dětí a představení možnosti přípravy sladkých pokrmů, které mají děti tak rády.

V rámci realizace projektu Ministerstva školství a tělovýchovy pod názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. II registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608 byly v minulosti uskutečněny již tři setkání pro zaměstnance kuchyní a jedno setkání pro veřejnost. Témata kulinářských akcí byla následující – luštěniny a zelenina, bezlepkové pokrmy, tipy ze zdravé kuchyně, sladké pokrmy.

Kdo by si rád neosladil den? Ve své přednášce představil pan kuchař Jan Slavík, společně se zástupcem společnosti Dr.Oetker, směsi na pečení moučníků, dezertní omáčky a lahodné dezerty. Osvětu provedl i v problematice velikosti gastronádob, vysvětlil, proč jsou některá těsta po upečení tvrdá jako kámen a jaký rozdíl je mezi pojmy vyšlehat a vymíchat.

Necelé tři desítky účastníků si v diskuzi vyměnily své zkušenosti a podělili se o ně s ostatními. Nejatraktivnější částí celé akce byla ochutnávka několika moučníků připravených panem Slavíkem. Velký ohlas měla panna cotta s višněmi a muffiny s malinovou šlehačkou. Celý sortiment dezertů obohatily kynuté koláče a jidáše, které připravili zaměstnanci jídelny ZŠ Rýmařov. Akce se setkala s kladnými ohlasy, všem, kteří se na akci podíleli patří velké poděkování.

pdfPozvánka_-_Sladká_Kuchařská_párty_červen_2022.pdf

20220614 15000120220614 14395020220614 143955

 

Zámecký jarmark – zahájení hlavní zámecké sezony

Termín akce: 11. 6. 2022: 11:00 – 19:30

Místo setkání: zámek Janovice

Zámek v Janovicích u Rýmařova, který je nyní pod správou Státního památkového ústavu ožil kulturním životem. Probíhala zde celodenní akce, která byla podpořena v rámci projektu Místní akční plán II - rozvoje vzdělávání na Rýmařovsku. Došlo k revitalizaci stále expozice Rýmařovských pověstí s účastí lektora zajišťujícího program pro děti. Celou akci doprovázela historická hudba skupiny Devětsil a Tempus, vystoupení pěveckého sboru VOX MONTANA, taneční vystoupení škol a školek z Rýmařovska, koncert ZUŠ Rýmařov, pohádka pro smečku SVČ Rýmařov. Velmi zajímavé byly workshopy pro děti i výstava dětské tvorby ZUŠ Rýmařov a okolních škol na téma Lesnictví a hornictví Rýmařovska. Součástí této akce byl také Pohádkový les pod vedením SVČ Rýmařov související s výše uvedenou tématikou za účasti lektorů. Na této akci nechyběl ani jarmark s řemeslnými ukázkami a prezentací dravého ptactva.

Dopravní výchova pro děti MŠ a ZŠ obcí Rýmařovska

Termín setkání: individuální

Místo setkání: dopravní hřiště Bruntál

Od začátku března do konce červena na našem území probíhá BESIP se zaměřením na dopravní výchovu pro děti MŠ a ZŠ. Seminář pořádá paní Bc. Jana Pallová Zborovská, referentka Správního odboru MěÚ Bruntál se svou kolegyní paní Dagmar Vráželovou.

BESIP je dlouholetý projekt Ministerstva dopravy. Cílem je pozitivně působit na cílovou skupinu a motivovat ji ke zvýšení zájmu o problematiku bezpečnosti silničního provozu, ovlivňovat její chování v silničním provozu, a tím přispívat ke snížení počtu dopravních nehod a jejich následků.

Dne 28.4.2022 se děti z mateřské i základní školy Dětřichov nad Bystřicí zúčastnily akce na dopravním hřišti v Bruntále. Protože v naší vesnici dopravní hřiště nemáme, děti s nadšením očekávaly, co je tam čeká. S sebou si mohly vzít svá kola nebo koloběžky.

Na dopravním hřišti nás přivítala paní Bc. Jana Pallová Zborovská s kolegyní Bc. Dagmar Vrzalovou, úvodem děti seznámily je s plánem činností. Také byla přítomna paní policistka prap. Kateřina Andrysová, která dětem povídala o nebezpečí nejen v dopravním provozu. Ukázala nám policejní výstroj i výzbroj. Na chvíli pustila sirény, přímo na dětech ukázala, jak jsou pevná pouta na rukou. Aby toho nebylo málo, povolila dětem posadit se do auta a vžít se do role policisty. Dětem se to moc líbilo a odměnily paní policistku velkým potleskem.

Poté se děti rozdělily do dvou skupin. Děti z MŠ byly s paní Bc. D. Vrzalovou v učebně, kde si povídaly o chování na silnici, na hřišti, ukazovala dětem obrázky z dopravního kalendáře, které si spolu vysvětlily a ukázaly, co je špatně a co je dobře. Rozpoutala se krásná debata a děti rády odpovídaly. Za odměnu si mohly vymalovat omalovánku, kterou dostaly dárkem.

Žáci ze ZŠ byli na dopravním hřišti s paní Bc. J. Palovou Zborovskou. Zde absolvovali jízdu na kolech podle dopravních značek a dopravního značení, soutěžili, plnili úkoly, procházeli disciplínami, ve kterých ukázali nejen fyzickou zdatnost, ale především správné chování a jednání v dopravním provozu. Poté se skupiny prohodily. Školáci šli do učebny, kde prokázali své znalosti a děti ze školky si mohly zajezdit na dopravním hřišti. Moc se jim líbily dopravní značky i značení na silnici. Došlo i k malé dopravní kolizi, ale děti to braly s humorem. Po celou dobu se jim věnovala paní D: Vrzalová.

Za svou statečnost a šikovnost všechny děti obdržely diplom. Paní učitelky si odnesly naučné materiály s dopravní tématikou. Celá akce byla zaměřena na ověření teoretických znalostí, které děti získávají průběžné během let předškolní i školní docházky a nyní je mohly uplatnit v simulovaném provozu na dopravním hřišti. S výsledkem prokázaných znalostí byli žáci i učitelé spokojení.

 

Muzikohraní a bubnování na Rýmařovsku

Termín setkání: individuální

Místo setkání: ZŠ a MŠ Rýmařovska

Ve školním roce 2021/22 zorganizovala Místní akční skupina Rýmařovsko nevšední projekt pro žáky základních a mateřských škol. Ve spolupráci s lektorem bubenické školy DuTeTi Karlem Cvrkem, který je zároveň pedagogem v rýmařovské ZUŠce se podařilo do projektu Muzikohraní zapojit přes 1 000 žáků ve více než 60 skupinách na základních a mateřských školách na území Rýmařovska.

Účelem projektu bylo nejen oživit výuku zajímavými hudebními aktivitami a novými neformálními metodami učení, ale také pěstovat v žácích smysl pro naslouchání a spolupráci. Program dětem pomohl rozvíjet jejich smysl pro rytmus a celkově hudební cítění.

Na každé skupince měly děti k dispozici kolem čtyřiceti bubnů, bubínků a dalších rytmických nástrojů, od afrických bubnů „djembe“ a „dundunů“ se zvonci, přes mluvící a šamanské bubny, egyptskou darbuku, rytmickou bednu „cajon“, bubínky z Asie a Ameriky, až k melodickému „ufo“ bubnu „hang drum“.

Program byl u žáků druhého stupně ZŠ zaměřený především na bubnování. Nejvíce se však zapojily skupiny žáků z mateřských škol a prvního stupně ZŠ. Těm lektor předával zážitky také prostřednictvím rytmických her, říkadel, indiánských písní a tanců. Projekt Muzikohraní pomalu končí a dá se již zhodnotit, že se MAS Rýmařovsko díky projektu MAP II  podařilo netradiční formou podpořit ve školkách a školách radost z hudby a rytmu a pomoci stmelit třídní kolektivy dětí.

BubnováníBubnování 3Bubnování 2

EDUbus - žáci, učitelé

Termín setkání: 13.- 16.6.2022

Místo setkání: autobus EDUbus v Rýmařově, Břidličné

Cílem laboratoře EDUbus je podnítit chuť objevovat a zkoušet nové věci. Do Břidličné mobilní laboratoř přijela 15.6.2022. Do EDUbusu se podívali žáci šestého a sedmého ročníku.

Pro šesťáky byl připraven program „Vypusťte elektrony“, pro sedmáky „Tlak“. Šesťáci se seznámili se stavebnicí BOFFIN, zkusili si sestavit jednoduché elektrické obvody, zjišťovali vodivost některých látek a změřili pomocí ampérmetru elektrický proud u žárovky a LED diody. Sedmáci si zopakovali pojmy atmosférický tlak, přetlak, podtlak, viděli pokusy s olejovou vývěvou a s měřícím systémem PASCO si sami změřili tlak vzduchu v různých výškách. Setkání bylo zakončeno pokusem se suchým ledem. Navíc si všichni žáci vyzkoušeli při práci s měřidly i propojení s tablety. Oba výukové programy vhodně doplňovaly výuku fyziky a snad se podařilo ji trochu ozvláštnit a žákům přiblížit.

V EDUbusu proběhly i praktické dílny pro pedagogický personál. Účastníci se seznámili s mobilní laboratoří EDUbus, k čemu slouží a co mohou účastníci v rámci výukových programů shlédnout. Samotní pedagogové si v rámci dílny vyzkoušeli programování, měřící techniku PASCO a stavebnici BOFFIN.

 Poděkování patří panu lektorovi a jeho asistentce za jejich úžasnou přípravu a práci s dětmi, a také za předání informací pedagogům z Rýmařovska.IMG 20220613 WA0008IMG 20220614 WA0008IMG 20220613 WA0028IMG 20220613 WA0021IMG 20220613 WA0019IMG 20220613 WA0016

 

Regionální den učitelů

Termín setkání: 9.6.2022

Místo setkání: SVČ Rýmařov

 20220609 19321720220609 18144820220609 17315920220609 17314620220609 19123920220609 20170120220609 20342220220609 201701

Prevence vadného držení těla nejen u dětí

Termín setkání: 16. a 17.5.2022

Místo setkání: ZŠ Břidličná tělocvična, SVČ Rýmařov 

Uskutečnily se celkem dva semináře v Břidličné a v Rýmařově, které byly vedené vynikající lektorkou, fyzioterapeutkou a pedagožkou v jedné osobě, paní Petrou Nyklovou. Paní lektorka nebyla v našem regionu poprvé. Již před půl rokem prošlo jejíma rukama více jak 40 pedagogů převážně z mateřských škol na Rýmařovsku. A jelikož byly ohlasy na její workshopy více jak výborné, rozhodl se realizační tým MAP dát možnost také rodičům, trenérům, či prarodičům.

Každý seminář trval bohužel jen dvě hodiny a utekl jako voda. Snad proto, že si zúčastnění dospěláci měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet, co to vlastně znamená správně stát, správně sedět. Jak dosáhnout toho, aby nebyly naše děti křivé, neměly potíže se špatným vývojem chodidel, které jsou jedním ze základních kamenů správného postavení těla.

Věděli jste, že plazení batolat je podstatou všeho. Že si každé miminko musí přijít na to, kdy je ten správný okamžik si sednout a kdy se poprvé postavit a udělat své první krůčky bez pomoci rodičů? Že i ta nejkrásnější obuv je v kočárku vlastně na obtíž a nejlépe uděláme, když necháme nohu dítěte co nejdéle nesešněrovanou. Je tolik chyb, co jako dospělí děláme a při tom chceme pro ty naše děti jen to nejlepší. Občas stojí za to věnovat svůj čas právě takovým seminářům, které nám otevřou oči a my zjistíme, že kolikrát méně je více. Chcete-li se inspirovat, navštivte stránky paní lektorky www.zdravestistko.cz.

Děkujeme všem rodičům, pro které má smysl takové semináře realizovat.

Pozvánka Prevence vadného držení těla pro rodičeIMG 20220517 WA0027IMG 20220517 WA0023IMG 20220517 WA0022IMG 20220517 WA0003IMG 20220517 WA0000

Deskové hry

Termín setkání: individuální 

Místo setkání: ZŠ a MŠ Rýmařovska

V průběhu jarních měsíců duben až červen 2022 jsme měli možnost navštívit školy a školky na Rýmařovsku. Cílem těchto setkání byla prezentace deskových, společenských a venkovních her, které měly za úkol podpořit rozvoj v oblasti matematické gramotnosti, logického myšlení, dedukce, ale také pohybové aktivity u žáků a dětí.

V rámci společných dopoledních setkání měly děti možnost vyzkoušet hry různých typů, od karetních, vědomostních, kooperativních, po hry, které se hrají venku na trávě, kde si mohly vyzkoušet své schopnosti v jemné i hrubé motorice. Společně jsme si zasoutěžili, zahráli stolní fotbálky, házeli pytlíčky, přehazovali soudky nebo stavěly obrovské věže.

Děti byly vždy velmi snaživé, úsměvavé a věříme, že i spokojené.Deskové a logické hry ve výuce

 

„SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOL ŠUMPERSKÉHO A RÝMAŘOVSKÉHO REGIONU“

Termín setkání: 20.4.2022, 9:00 – 14:00 hod.

Místo setkání: ZŠ a MŠ Horní Město

Ve středu 20.4.2022 se uskutečnilo společné setkání ředitelů a vedoucích pracovníků malotřídních a neúplných škol rýmařovského a šumperského regionu za podpory Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. II registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608. Velmi potěšující byla přítomnost také starostů a zastupitelů jednotlivých obcí.

Samotná cesta do místa konání byla pro některé účastníky z jiných okresů spojená s poznáním našeho regionu i jeho klimatických specifik.

Na úvod proběhlo přivítání s účastníky a paní ředitelka ze ZŠ a MŠ Horní Město Mgr. Jana Kulhánková zdůraznila význam setkání. Poté následovalo bližší seznámení s pořádající školou, kterou byla zmíněná ZŠ a MŠ Horní Město. Jednotlivá pracoviště představily prostřednictvím poutavých prezentací učitelky z mateřské a základní školy. Na ně navázali jednotliví účastníci svým vlastním medailonkem.

Hlavním programem setkání byly bloky složené z projektů, inspirací a přednášek. Ten první byl zaměřen na využití moderních technologií ve výuce na prvním stupni základních škol. Své bohaté zkušenosti, ukázky i odkazy zde sdílela Mgr. Hana Dobrozemská ze Základní školy v Břidličné.

Polední přestávka byla spojená s procházkou na odloučené pracoviště školní jídelny a mateřské školy, kde se podával oběd a kde si hosté prohlédli mateřskou školu. Po návratu do školy dostal prostor vzdělávací program Začít spolu, o němž blíže hovořila ředitelka rýmařovských mateřských škol Božena Jarošová a její zástupkyně Bc. Martina Sajbotová.

Poté proběhla diskuse jak ředitelů škol, tak i zástupců obcí a místních akčních skupin. Sdíleli své zkušenosti s vedením a podporou malotřídních škol i s jejich komunitní rolí v obcích. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, účastníci oceňovali množství inspirace a nabyté nadšení. Odnesli si nejen spoustu zajímavých námětů pro svoji práci, ale i velké množství nabídek stáží a možností spolupráce mezi školami napříč oběma regiony.

Hrozby internetu pro naše děti

Termín setkání: 7.4.2022

Místo setkání: on-line beseda v systému BigBlueButton

Ve čtvrtek 7.4.2022 se v online prostředí uskutečnil seminář pro rodiče žáků základních škol na Rýmařovsku zaměřený na kyberšikanu.

Pan přednášející doc. PhDr. Szotkowski René, Ph.D. mluvil především o tom, zda jsou či nejsou rodiče schopni odhalit všechna možná rizika internetu a zneužití internetu jako dostupného média. Dnešní děti na internetu nejenom vyhledávají informace, baví se, hrají online hry, ale zejména komunikují a nahrazují si sociální kontakty, vyplňují zde svůj volný čas.

Lektor se podrobněji věnoval sociálním sítím, jejich zneužívání, rizikům a negativním důsledkům vyplývajícím z neuváženého používání některých způsobů komunikace na síti. Podrobněji se zaměřil na sexting, definici a konkrétní vymezení včetně projevů, způsobů, jak ho odhalit a jak na něj reagovat. Důrazně byly zmíněné aplikace, na kterých sexting probíhá, které by děti měli mít nastavením různě omezené. Pro lepší představu podložil teoretické informace konkrétními příklady z praxe. Zmíněny byly nejčastější důvody realizace sextingu, možné příčiny, velké množství dostupných pornografických stránek a různých portálů. Novým trendem u dětí a mládeže je sdílení a zasílání obnažených fotografií mimo Facebook.

Seminář byl nabitý informacemi, pan Szotkowski na závěr poskytla účastníkům semináře několik praktických rad v rámci prevence kyberšikany zejména z vlastních zkušeností. Doporučil kroky a dostupné aplikace, které by mohly pomoci při odhalování a řešení kyberšikany.

Zúčastnění rodiče ocenili profesionální a vstřícný přístup lektora, zejména množství příkladů z praxe, na kterých lektor demonstroval celý výklad. Účastníci jej hodnotili jako velmi užitečný.

Za realizační tým projektu MAP si troufám říct, že slabá účast ze strany rodičů nás mrzí. Mrzí nás, že se nám nedaří rodiče o této problematice informovat. Věříme, že osvěta tohoto tématu je pro společnost velice důležitá.

Hrozby internetu

 

Seminář - tipy ze zdravé kuchyně, KUCHAŘSKÁ PÁRTY - Hravé recepty Setkání zaměstnanců kuchyní MŠ a ZŠ Rýmařovsko

Termín setkání: 11.1.2022

Místo setkání: Školní jídelna ZŠ Rýmařov, 795 01 Rýmařov

Ve školní jídelně při Základní škole Rýmařov se dne 11.1.2022 povedlo zrealizovat setkání zástupců školních kuchyní a jídelen z celého regionu Rýmařovska.

Kuchařská párty byla otevřena i pro běžné návštěvníky a účast byla velice pěkná. Sešlo se celkem 35 osob - zástupců školních jídelen, a dalších 40 účastníků z řad veřejnosti.

Hlavní roli Kuchařské párty sehrál šéfkuchař Petr Janů. V odborných kruzích je znám jako vynikající kuchař, chuťový virtuóz a kulinářský mág. Při svých prezentacích zastupuje společnost Bonduelle a rád propaguje po České republice nejnovější trendy moderního vaření se specializací na veřejné stravování. Ve školní jídelně v Rýmařově strávil celý den. S týmem paní J. Egidové, kterému patří velké poděkování za jejich šikovnost a pracovitost, předchystal pokrmy, které byly následně odpoledne prezentovány a nabídnuty k ochutnávce všem zúčastněným. Některé z receptů připravil sám přímo před zraky přítomných.

Většina receptů měla jednoho společného jmenovatele, a to příprava bez mouky, tedy v bezlepkové verzi. Pokrmy se skládali převážně ze zeleniny, luštěnin, pepitek, nechybělo však ani maso. Hosté mohli ochutnat například salát Havaj, salát Pepisotto, rybí kari s cizrnou a zeleninovou rýží, pečené zeleninové placky se sýrem, trhané hovězí maso s batátovým pyré a mix zeleninou, pohankové karbanátky s mrkvovým dipem nebo rybu pod peřinkou. Pěkným doplněním byly čtyři druhy krémových polévek, tři druhy salátů a tři typy pomazánek – pohanková, rybí s duo mrkví a pomazánka z červené čočky a tvarohu.

Dýňové pyré by nikdo nečekal v těstu vynikajících lívanců. Společně s rozvarem z ovoce a nadýchaným tvarohem chutnaly jak dospělým, tak hlavně i přítomným dětským účastníkům. Všechny připravené pokrmy byly bezlepkové, vhodné do mateřských, základních i středních škol... Pro účastníky byly připravené v tištěné podobě všechny prezentované recepty včetně kalkulace a normování. Pan kuchař také velmi ochotně odpovídal na zvídavé dotazy z řad veřejnosti.

Akce se zúčastnili také zástupci vedení školy – pan Jan Jablončík a paní zástupkyně Kateřina Palová. Ochutnat zdravé recepty přišel také pan starosta Luděk Šimko, který osobně poděkoval organizátorům za přípravu této velmi pěkné akce.

 

"VIII. Jednání ŘV per rollam"

Veškeré informace jsou v přiloženém souboru

pdfŘídící_výbor_-_prosinec.pdf

Prevence vadného držení těla u dětí v MŠ

Termín setkání: 25.10.2021

Místo setkání: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Dva bloky semináře na téma „Prevence vadného držení těla u dětí v MŠ“ byly částečně financovány z projektu Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, který zastřešuje Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a druhou část si hradily mateřské školy z vlastních rozpočtů.

Jak správně cvičit s dětmi v mateřské školce, aby se předešlo zdravotním problémům v dospělosti? Jak připravit předškoláka na psaní a sezení v lavici v první třídě? Přejete si někdy vrátit čas a naučit se správnému držení těla, protože na to dnes doplácíte zdravotně, tak v ordinaci fyzioterapeuta?

Toto vše bylo hlavním tématem obou kurzů pro pedagogy mateřských škol s paní Mgr. Petrou Nyklovou, Dis., která je diplomovaná zdravotní sestra, učitelka a fyzioterapeutka s dvacetiletou praxí. Jako učitelka v mateřské škole 5 let pozorovala upadající pohybovou úroveň malých dětí. Připravuje kurzy plné praktických ukázek a triků, aby se děti mohly naučit zdravým pohybovým návykům a předešly tak mnoha zdravotním problémům, které by je v dospělosti neminuly. První část byla teoretická, kde si účastníci vyslechli odborné rady a zároveň zkušenost od paní lektorky. Druhá část byla praktická, kde se zapojili všichni zúčastnění. Paní Nyklová jim ukázala cviky, které by měli v mateřské škole provádět. Cvičení pojala velmi zábavnou formou, kdy u cvičení vyprávěla pohádku. Všichni se náramně bavili a odnesli si sebou spoustu rad, jak naučit děti správně cvičit. Během dvou bloků semináře se naučily, jak zabavit předškoláky aktivitou, na kterou se budou vždy těšit, jak zařadit budování zdravého držení těla do každodenních her, jak zapojit rodiče do výchovy správných pohybových návyků, jaká jsou zajímavá a zdravému držení těla prospěšná cvičení, jak rozpoznat chyby v držení těla u nejmenších dětí.

Na kurzech byla velmi dobrá atmosféra. Přítomné paní učitelky se aktivně zapojovaly jak do teoretické části, tak také do praktické části. Zároveň si předávaly mezi sebou své zkušenosti z jednotlivých mateřských škol.

Semináře byly přínosem pro všechny, kterým záleží na tom, aby děti měly správné držení těla a předešly v dospělosti zdravotním problémům. Patříte-li mezi rodiče či pedagogy, kterým záleží na tomto komfortu a chcete být tím nejlepším příkladem pro své děti, tak rozhodně navštivte kurz paní Mgr. Petry Nyklové, Dis.

 IMG 20211025 WA0020IMG 20211025 WA0027IMG 20211025 WA0028IMG 20211025 WA0017IMG 20211025 WA0007

Vzdělávací akce kyberšikana a kybergrooming

Termín setkání: 18.10.2021 - 21.10.2021

Místo setkání: ZŠ Břidličná, ZŠ Rýmařov, Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov, ZŠ Rýmařov Školní náměstí

Jednalo se o besedu pro žáky 2. stupně zaměřenou na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy této vzdělávací akce byly otázky kyberšikany a kybergroomingu.

V první části besedy se žáci dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích. Kyberšikana jako nebezpečný fenomén je demonstrována na pečlivě vybraných kauzách z celého světa.

Tématem další části besedy byla problematika nebezpečné internetové manipulace, tzv. kybergroominku, ve které se internetoví útočníci snaží získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k osobní schůzce. Žáci měli pochopit, jaké strategie a manipulativní techniky útočníci používají. Lektoři demonstrovali nebezpečí kybergroomingu na vybraných kauzách z celého světa (také z ČR). Představili případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook.

Žáci obdrželi tematickou "skládačku" s probranými tématy a kontakty na intervenční instituce. 

 

 

Jak zapojit DIGI TECHNOLOGIE DO VÝUKY aneb propojení projektu MAP, SRP a PPUČ

Termín setkání: 6.10.2021

Místo setkání: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Workshop, který by je uměl pomoci „nakopnout“ v chápání a pojetí implementace informatického myšlení a digitálních technologií napříč předměty a stupni vzdělávání se konal 6.10.2021 v Rýmařově. byl rozdělen na dopolední blok se zaměřením na rozvoj informatického myšlení v mateřských školách a navázal na něj odpolední program věnovaný zapojení digitálních technologií do výuky na základních školách.

Oba workshopy byly prokládány teoretickou částí a praktickými ukázkami. Paní Fanfulová měla k dispozici velké množství ručně vytvořených pomůcek, pedagogům nabízela mnoho internetových odkazů a inspiračních webů. Během čtyřhodinových workshopů si posluchači měli možnost udělat vlastní názor na to, jak přistupovat ve výuce k digi pomůckám.

Častokrát bylo připomínáno, že digitální technologie nejsou pouze tablety, notebooky a interaktivní tabulky. Paní lektorce se povedlo rozšířit pohled na problematiku technologií a utříbit informace, které jim přineslo Ministerstvo školství, mládeže a sportu v metodických pokynech k implementaci informatického myšlení do výuky.

Pozitivní zpětná vazba od zúčastněných byla příjemnou tečkou za povedeným, a především po praktické stránce přínosným workshopem. Díky patří nejen paní lektorce a projektu PPUČ, ale také Národnímu pedagogickému institutu v Moravskoslezském kraji, který zprostředkoval realizátorům MAP setkání s paní Fanfulovou. Toto téma a problematika se tak dostala do povědomí a bylo už jen na realizátorech MAP Rýmařovkso, zda nového kontaktu a zkušeností využijí. Tak se i stalo a workshopy úspěšně proběhly a byly přínosné pro všechny zúčastněné.

c1e33010 5e78 43e2 81fc f388783a8ab07a0fd2ed 40b5 4ce4 ade7 2739be0e8f2920211006 08412920211006 084729IMG 2881IMG 2891

Mimořádné prohlídky v externí expozici Hedva Český brokát pro školy

Termín setkání: 4.-8.10.2021

Místo setkání: Rýmařov - externí expozice textilnictví Městského muzea v Rýmařově HEDVA ČESKÝ BROKÁT.

Projekt MAP Rýmařovsko II podpořil na základních školách na Rýmařovsku mimořádné prohlídky zaměřené na textilnictví, které má v naší oblastí dlouhou historii. Realizátoři projektu využili vybudovanou externí expozice rýmařovského muzea, umístěnou v původní a stále ještě funkční textilce Hedva Český Brokát v Rýmařově na Opavské ulici.

Technická atraktivita specifická svou historií, místem, osobnostmi, zážitky. Díky kostýmům a divadelním scénkám se žáci a pedagogové vrátili zpět do doby, kdy textilka byla v rozkvětu. Setkali se s osobnostmi Schielů a Flemmichů. Navštívili expozici, která je zaměřená na vznik tkaniny. Nahlédli do brokátové místnosti a prodejny kravat, která byla ministerstvem kultury prohlášena za kulturní památku. Zhlédli kratší filmový dokument.

Pod vedením lektorky a designérky Mgr. Martiny Kohoutkové si osvojili pojmy člunek, útek, osnova, tkalcovský stav. Téměř každý návštěvník si vyzkoušel u tkalcovského stavu ruční tkaní, jak se přehazují listy, jak se dopíná osnova a provléká se tkanina osnovou. Žáci si osvojili dovednost připravit látku na výrobu oděvů – osnovu protkat útkem pomocí člunku. Společně za tento týden žáci utkali cca 5 metrů šály, která se navinula na zadní válec tkalcovského stavu a nyní již zdobí prostory fabriky.

Hlavním cílem návštěvy expozice bylo seznámit dětí s tím, co naši předkové ovládali a o čem většinou jen slýchali. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, jaké to je být tkadlena či tkadlec. Ocitli se v původním industriálním prostoru textilky, kde měli možnost získat spoustu zajímavých historických informací zaměřených na textil, který do našich životů neodmyslitelně patří.

Fabriku v prvním říjnovém týdnu navštívili žáci ze ZŠ Břidličná, ZŠ Dětřichov nad Bystřicí, ZŠ Dolní Moravice, ZŠ Horní Město, ZŠ Lomnice, ZŠ Malá Morávka, ZŠ Rýmařov, ZŠ Rýmařov speciální, ZŠ Ryžoviště, ZŠ Stará Ves a žáci Gymnázia Rýmařov (viz prezenční listiny). Tuto aktivitu žáci hodnotili prostřednictvím hlasovacích žetonů, a jen zřídka kdy se objevil ten negativní v modré barvě. Škola Malá Morávka využila získaných zkušeností a v tkalcovství pokračovali i ve výuce výtvarné či praktické výchovy – děvčata si utkaly čelenky do vlasů a chlapci zase opasky do kalhot.

 

Dvoudenní výjezdní zasedání Hlučínsko

Termín setkání: 30.9.2021

Místo setkání: Hlučínsko

pdfPozvánka_dvoudení_setkání.pdf 
pdfPrezenční_listina_Hlučínsko.pdf pdfAnotace_programu_Hlučínsko_2.pdf

Seminář Cesta správného nastavení hlasu

Termín setkání: 27.8.2021

Místo setkání: Zasedací místnost MAS Rýmařovsko

V pátek 27. 8. 2021 se v kanceláři Místní akční skupiny Rýmařovsko sešli pedagogové MŠ, ZŠ a Střediska volného času. Seminář vedla paní lektorka Mgr. Kateřina Sluková, která je operní pěvkyní, hudební pedagožkou a zároveň organizátorka vzdělávacích a kulturních aktivit. Přijela za námi se podělit o své dlouholeté praktické zkušenosti s výukou zpěvu a hlasového projevu vůbec. Paní lektorka začala tím, že se představila přítomným pedagogům. Po krátkém teoretickém úvodu, který pedagogům rozšířil obzory, co se hlasivek týče, následovalo několik hodin věnování se praktickému nácviku zdravého „měkkého“ nasazení tónu, uvolnění těla, rezonance a správné technice dýchání.

Pedagogové se vůbec nenudili, protože paní lektorka pracuje s dětmi, takže ví, jak to mají učitelé někdy náročné. Použitím jednoduchých pomůcek typu šátek, míček, kelímek s vodou a trubička nejen názorně ukázala danou techniku, ale současně nás navedla, jak tyto důležité dovednosti předávat žákům. Protože správně mluvit, zpívat, neničit si hlasivky při jakékoliv indispozici, zaujmout posluchače a udržet si pozornost – to nejsou dovednosti potřebné jen pro učitelské povolání. To se hodí všem. Často dochází, že své hlasivky poškodíme a na základě vlastních zkušeností učitelů se jim dostalo mnoho cenných rad, jak své hlasivky spravit a zahojit.

Na závěr každý pedagog obdržel dotazník, kde měli provést hodnocení semináře a dát zpětnou vazbu paní lektorce. Všichni přítomní byli ze semináře s paní lektorkou Mgr. Kateřinou Slukovou nadšení a dokonce zmínili, že to byl jeden z nejužitečnějších seminářů, kterých se v posledních letech zúčastnili.

P8270001P8270002

 "VII. Jednání ŘV"

Termín setkání: 23.6.2021

Místo setkání: Hotel Slunce Rýmařov

Dne 23.6.2021 se uskutečnilo setkání řídícího výboru. Více informací v souboru pdfJednání_ŘV_23_6_2021.pdf

P6230011P6230008

Seminář pro vedoucí zaměstnance školských organizací - „Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2021“

Termín setkání: 4. 5. 2021, 14:00 hod. – 16:00 hod.

Místo setkání: On-line webinář přes aplikaci MS Teams

Začátek roku bývá spojován s očekáváním změn. Je důležité se zabývat vždy na začátku roku jednotlivými oblastmi tzv. školské legislativy, tedy veškerými konkrétními novelami. Pokaždé v novém roce nastávají změny v právních předpisech ve školství. Od letošního roku se jedná především o aktualizování ve stravování zaměstnanců, nastavení dovolených od roku 2021, vyplňování pedagogické intervence ve výkazu P1c-01, aktualizace novely zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o daních z příjmů a vyhlášky o FKSP.

Toto vše bylo hlavním tématem on-line semináře pro ředitele škol, zaměstnance školského odboru a zpracovatele výkazů příspěvkových organizací. On-line webinář v prostředí MS Teams vedl lektor pan Mgr. Pavel Zeman a lektorka paní Ing. Radka Šlegrová. Zároveň jako lektoři poukazují na to, k jakým změnám dochází ve školství. Jednalo se o on-line seminář, kdy si posluchači vyslechli doporučený postup pro zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Dále se posluchači vyslechli odborné rady pro doporučení, které bylo především pro školy, a to k hodnocení na vysvědčení za 1. – 2. pololetí 2020/2021.

Rozvíjení polytechnické výchovy u dětí a žáků

Termín setkání: 12. 4. 2021

Místo setkání: On-line seminář přes aplikaci meet.jit.si

V dnešní době je znát, že rodiče s dětmi netvoří rukodělné výrobky, je těžké zabavit děti, které většinu svého času tráví u počítače nebo u mobilního telefonu, ať už skrze on-line výuku nebo hraní her. Mnoho dětí ztratilo zájem chodit ven nebo jakkoliv rozvíjet svoji kreativitu.

Cílem této aktivity bylo přinést myšlenku polytechnické výchovy do mateřských škol a dětem prvního stupně a proškolit pedagogy, jak k polytechnice s dětmi přistupovat. Důležité je zaměřit se na práci rukama, dětem přiblížit i jinou činnost. Ve společnosti již dnes převládá názor, že dnešní děti nejsou zručné, chybí jim vztah k práci a jsou tzv. pohodlné. MAP II umožnil pedagogům MŠ a pedagogům ZŠ seminář pro inspiraci, jak rozvinout u svých dětí a žáků vztah k vyrábění.

Úvodní část semináře byla věnována teorií práce se dřevem. Hlavní náplní on-line setkání pod vedením Mgr. Jana Helise, lektorem, který se zaměřuje na polytechnické dovednosti, byla vlastní práce se dřevem. Zúčastnění obdrželi dopředu krabičku s polotovary, ze kterých přímo na semináři společně před obrazovkami počítače vyráběli pod vedením lektora dřevěné výrobky vhodné pro menší děti.

Od podzimu roku 2020 jsou tyto semináře také poskytovány on-line, proto jsme na Rýmařovsku využili příležitosti, neboť v současné době nelze pořádat vzdělávací akce presenční formou. Velice dobrým a kvalitním zdrojem informací o panu lektorovi, jeho rady, praktické ukázky a návody naleznete na internetových stránkách: http://www.geodeska.cz/ Všechny přítomné paní učitelky se aktivně zapojovaly do práce s polotovary. Výsledkem byla ptačí budka, hrábě, sluníčko a rozcestník.

Screenshot 20210816 215046 GalleryScreenshot 20210816 215050 Gallery

"Na čem záleží…když mám strach"

Termín setkání: 25. 3. – 26. 3. 2021

Místo setkání: On-line seminář přes aplikaci Zoom Meeting

V dnešní době všichni víme, jak je důležité prostředí, ve kterém se pohybujeme a jak moc nás dokáže ovlivnit. Do šesti let věku dítěte se utváří až 85 % osobnosti člověka. Často se nám může zdát, že rodiče nemají vůbec tušení o tom, že se nějaká taková osobnost vytváří. Dítě si uvědomuje své příjemné a nepříjemné citové prožitky jako je láska, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek a odmítání. Záleží na původu strachu. Je důležité se naučit rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí.

Velice dobrým a kvalitním zdrojem informací o paní lektorce, jejich rad, praktických ukázek a cvičení naleznete na internetových stránkách: www.ivarehurkova.cz

Na on-line semináři byla velice příjemná a uvolněná atmosféra. Přítomné paní učitelky se na tomhle semináři moc aktivně nezapojovaly do konverzace, ale na konci semináře mělo pár pedagogů připomínek. Paní lektorka jim předávala své zkušenosti z jednotlivých mateřských škol a některé paní učitelky doplňovaly zase své osobní zkušenosti.

"Na čem záleží…když si chceme porozumět"

Termín setkání: 8. 3. – 9. 3. 2021

Místo setkání: On-line seminář přes aplikaci Zoom Meeting

V dnešní době je velice vzácné porozumět druhé osobě. Není výjimkou ani porozumět dětem. Komunikace je velmi důležitá. Svou roli hraje prostředí, ve kterém lidé žijí a kterým jsou obklopeni, a obzvlášť to, kde dítě do 6 let vyrůstá. Každé dítě je jiné, a tedy i jeho předškolní zralost nastává v jiném okamžiku.

Toto vše bylo hlavním tématem on-line setkání pedagogů mateřských škol s paní Ivou Řehůřkovou, uznávanou lektorkou předškolních pedagogů. Zároveň jako lektorka poukazuje na to, jak si upravit vztah sama k sobě a také k druhým, abychom byli tím nejlepším příkladem pro své děti. Jednalo se o on-line seminář, kdy si posluchači vyslechli odborné rady a zároveň zkušenosti přímo ze života paní lektorky.

Seminář byl přínosem pro všechny, kterým záleží na tom, aby porozuměly dětem, aby se děti cítily dobře, jak po psychické, tak i fyzické stránce. Patříte-li mezi rodiče či pedagogy, kterým záleží na sociálním komfortu a chcete být tím nejlepším příkladem pro své děti, tak rozhodně navštivte výše zmiňované webové stránky a prolistujte nabízenými tématy. Možná i vy získáte odpověď na otázku, zda dokážete svému synovi nebo své dceři porozumět.

"VI. Jednání ŘV per rollam"

Veškeré informace jsou v přiloženém souborupdfŘídící_výbor_14.12.2020.pdf

pdfMAP_II._Akční_plán_2021.pdf

pdfMAP_2_2020-08-20.pdf

 

"Školení na PC dovednosti - program Excel pro mírně pokročilé"

Termín setkání: 4.12.2020

Místo setkání: PC učebna komunitního centra v budově Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově na Sokolovské ulici 466/34

Na žádost příspěvkových organizací, ale také zástupců jednotlivých pracovních skupin MAP II byl poptán seminář zaměřený na oblast IT, a to jak správné používat program Excel 4.12.

Seminář byl určen pro uživatele, kteří se s Excelem již setkali a umí vytvořit základní tabulku s jednoduchým výpočtem. Účastníci se seznámili s různými postupy a tipy, jak si zjednodušit vytváření a práci s tabulkami. Naučili se formátovat buňky podle podmínky. Zjistili, jak ve vzorcích výhodně používat absolutní odkazy a názvy buněk a oblastí. Na praktických příkladech si vyzkoušeli použití funkce KDYŽ a další užitečné funkce pro práci s textem, datem a časem. V různých funkcích si vyzkoušeli propojení více listů. Posluchači se seznámili s pravidly při práci s rozsáhlými tabulkami, naučili se v nich rychle pohybovat, vyhledávat v nich, filtrovat a seskupovat data. Účastníci se seznámili s využitím jednotlivých funkcí a nástrojů v různých situacích.

Výše zmíněné školení bylo vedené zkušených odborníkem zaměřujícím se na služby v oblasti IT již od roku 2000. Zaměřuje se také na správu firemních sítí, správu počítačů a serverů. Jako další oblast jeho služeb nabízí tvorbu a design webových stránek, tvorbu on-line aplikací a systémů. Mimo jiné také učí jak správné používat programy a využívat jejich funkce. Pro všechny zúčastněné posluchače byl seminář velkým přínosem.

 

"Webinář emoční inteligence v době covidové"

Termín setkání: 26. 11. 2020

Místo setkání: on-line

Podnětem pro webinář, který byl realizován v rámci MAP II, je situace, která je celosvětovým problémem a to je Covid – 19.

Naše emoce nejsou morální ukazatelé. Těmi jsou naše zvyky, chování, hodnoty a svědomí. Ty ukazují na to, jak kvalitní máme osobnost. Z těch se dá vyčíst hloubka našeho života. A právě tyto vlastnosti se také ukazují nejvíce v našich jednáních nejvíce BĚHEM KRIZOVÝCH situací.

S ovládáním našich emocí se nám snažil pomoci Jan Kučera, který nám představil zajímavou prezentaci na toto téma. Prezentoval, jak v normální společnosti se lidé za některé své emoce stydí. Omlouvají se za ně. Zpětně je reflektují a hodnotí, zda byly, nebo nebyly správné či užitečné. Emoce nemá hluboký psychologický význam jen proto, že je. Má význam pro to, o čem nás spravuje a na co upozorňuje. Nejsme oprávněni po společnosti něco požadovat jen z toho důvodu, že máme emoci. Ten požadavek leží v našem umění vlastní emoci regulovat. Schopnosti regulovat negativní a neužitečné emoce se říká sebekontrola, emoční inteligence nebo charakter.

Panuje situace, která neuvěřitelným způsobem ovlivnila každého z nás a tento webinář nás měl naučit s našimi emocemi pracovat.

 

Vzdělávací akce s názvem "Bubnování s dětmi"

Tato aktivita bude postupně realizována na většině školských organizací zapojených do projektu MAP II. Prozatím byl uskutečněn první workshop. 

Místo setkání: MŠ Rýmařov, odloučené pracoviště Janovice 

Dne 13.10.2020 proběhla v MATEŘSKÉ ŠKOLE JANOVICE hudebně vzdělávací akce pro děti s názvem „BUBNOVÁNÍ S DĚTMI“. Organizátorem byla organizace MAS Rýmařov ve spolupráci se ZUŠ Rýmařov. Odborným lektorem a vedoucím akce byl Mgr. CVRK – učitel ZUŠ.

Cílem akce bylo seznámit děti s různými bubny a bubínky, seznámit je a učit naslouchat zvuku bubnů, vyzkoušet si tuto zajímavou hudební činnost, vyzkoušet nepoznané, rytmizovat, vyťukávat rytmus a nakonec programu zahrát společně píseň nebo známé písničky.

Pod odborným vedením lektora Mgr. CVRKA probíhalo vše ve velmi přátelské a dobře laděné atmosféře. Děti byly z programu a aktivit nadšené, aktivně se účastnily hudební hry a během akce si vyzkoušely různé bubínky. Hrály po jednom, ve dvojicích, ve skupině a všichni dohromady.

Akce proběhla ve dvou skupinách, v bloku 45 minut. Děti činnosti velmi bavily a zaujaly. Také kladly otázky a diskutovaly o tom, kdo zná nějaké hudební nástroje a kde se s nimi setkal. Přínosem celé akce bylo pozvolné a nenásilné vzdělávání předškolních dětí v hudební oblasti velmi originální a zábavou formou. Nešlo tak o učení nebo naučení se něčeho velmi rychle, ale spíše děti na hudební činnosti naladit a získat si je pro ně. Šlo o to, že děti mají možnost chodit do ZUŠ nejenom se učit hrát na hudební nástroj, zpívat, malovat nebo kreslit i jinak tvořit, ale že se mohou vzájemně společně setkávat, sdílet volný čas a přitom se něčemu přiučit. Bubnování k tomu vytváří náležitě vhodný prostor.

Závěrem chceme konstatovat, že to byla velmi zdařilá akce, kterou bychom doporučili i do ostatních mateřských škol, ale i pro starší děti na 1. stupni základní školy. S panem Mgr. CVRKEM máme po této aktivitě výbornou zkušenost a klidně a rádi bychom tuto činnost opakovali, neboť děti zaujala, bavila, oslovovala.

Miroslava Rapouchová

Foto Bubnování 2

"Seminář pro vedoucí zaměstnance školských organizací"

Termín setkání: 21. 9. 2020

Místo setkání: Zasedací místnost MAS Rýmařovsko

Na žádost statutárních zástupců příspěvkových organizací byl poptán seminář vedený zkušeným lektorem s mnohaletou praxí v oblasti řízení a hospodaření škol a školských zařízení, panem Mgr. Pavlem Zemanem. Seminář byl objednán na základě přesně specifikovaných potřeb tak, aby splnil očekávání účastníků.

Naplánovaného semináře se také účastnila a předala své zkušenosti paní Ing. Radka Šlegrová, která se úzce specializuje na problematiku financování. Jednalo se o prakticky vedený jednodenní seminář pro ředitele škol, zaměstnance školského odboru, zpracovatele výkazů příspěvkových organizací v přímé konzultaci s pozvanými odborníky.

Obsahem semináře byly novely ZP a jeho prováděcích předpisů. Novely školského zákona a prováděcích předpisů. Zkušenosti s novým financováním, výkazy P1c-01 a P1d-01. Novela vyhlášky o FKSP. Novela zákona č. 258/2000 Sb. Diskuze k problematice. Erudovaný lektor Mgr. Pavel Zeman se svou kolegyní Ing. Radkou Šlegrovou byl schopen, uspokojit účastníky semináře ve všech výše uvedených oblastech.

 Foto Školení ZemanFoto Školení Zeman 3

"Jednání Řídícího výboru MAP II"

Termín setkání: 27.8.2020

Místo setkání: RÝMAŘOVSKO, o.p.s. zasedací místnost

Dne 27.8.2020 se uskutečnilo setkání řídícího výboru. Více informací v souborech pdf

pdfZápis__usnesení_ŘV_8_2020.pdf

pdfPrezenční_listina_ŘV_27_8_2020.pdf

pdfŘídící_výbor_5pdf.pdf

Foto ŘV 27.8.2020Foto ŘV27.8.2020

Malotřídní školy fungují společně

Termín akce: 15. 6. 2020

Malotřídní, neboli neúplná škola. Někdy se můžete také setkat s pojmenováním vesnická škola. Lidem, kteří bydlí na malé obci, není tento typ vzdělávací organizace cizí a umí si nejlépe představit, jak výuka na takové škole probíhá, čím je charakteristická.

Mikroregion Rýmařovsko má na svém území sedm malotřídních škol, zpravidla s 1. – 5. ročníkem, následně žáci přechází na druhý stupeň na úplné základní školy, či na gymnázia.

Vedle běžné výuky se vesnické školy starají o komunitní život obce. Jsou velmi často hlavními organizátory kulturních či sportovních akcí.

Přestože malotřídní školu navštěvuje méně žáků, než je tomu ve velkých městských školách, je role pedagoga a ředitele naprosto totožná, někdy o to náročnější, jelikož mezi školou, rodiči a zřizovatelem existují velmi úzké vazby a jeden by nemohl fungovat bez druhého. Velkou roli hrají manažerské dovednosti, empatie, ředitelé i učitelé musí disponovat výbornými logistickými a organizačními schopnostmi. Malotřídní škola je jako hodinový strojek, kdy každá součástka má svůj úkol, přesné místo a pokud se pokazí, hodiny se zastaví, nebo se začnou zpožďovat. Je třeba o ně stále pečovat, modernizovat je, zdokonalovat.

Ovšem někdy už chybí inspirace, začínají docházet síly. Pak přichází na řadu tolik známé „víc hlav, víc ví“. A přesně v tomto duchu se neslo pondělí 15. 6. 2020, kdy se v prostorách místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO sešly paní ředitelky z Horního Města, Staré Vsi, Malé Morávky, Dolní Moravice, Lomnice, Ryžoviště a Dětřichova nad Bystřicí. Setkání se zúčastnila jako host paní ředitelka Mgr. Alena Vokurková ze Základní a Mateřské školy v Bohdíkově a pan ředitel Mgr. Jiří Pavlas, MBA ze Základní a Mateřské školy v Písařově.

A co bylo cílem tohoto setkání? Paní ředitelka Vokurková je zakladatelkou unikátního kabinetu malotřídních škol, který vznikl již v roce 1998 a od té doby počet členů narostl na 32 a zdaleka nezastřešuje jen školské organizace ze Šumperska. Podstatou tohoto uskupení je vzájemné sdílení zkušeností, motivace, inspirace. Oba hosté ukázali „našim“ ředitelům z mikroregionu jak důležité je táhnout za jeden provaz, vzájemně se podporovat, zaznělo spousty doporučení a rad.

Díky projektu Místní akční plánování (MAP), který v mikroregionu Rýmařovsko funguje pod záštitou místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO od roku 2016, se ředitelé malotřídních i úplných škol už vzájemně znají. Ti, co si jsou geograficky blízko, už v tuto chvíli participují na zajímavých školních akcích a projektech. Společná cílená a systematická jednání za účelem vzájemné inspirace, podpory, sdílení podobných otázek ovšem doposud chyběla.

Jakožto manažer projektu MAP, a zároveň jako máma dětí, které navštěvují malotřídní školu v Malé Morávce cítím, že si tyto školy zaslouží naši podporu. Chci, aby o nich bylo slyšet, aby se lidé dozvěděli o kvalitě výuky na vesnických školách. Aby je přimělo se do té své vesnické školy přijít podívat a přesvědčit se, že se jedná o krásná moderní a rodinná místa, kde naše děti tráví většinu svého času. Jsou mezi svými kamarády, s nimiž se posléze potkávají venku na hřišti, nemusí se trmácet dennodenně autobusem do velkých měst, kde se často stávají velmi brzy dospělými.

Malotřídní školy měly v České republice vždy své místo na Slunci a já pevně věřím, že o něj nikdy nepřijdou. Výzkumy, statistiky i různé odborné studie poukazují na výbornou úroveň vzdělávání v nich. Ví to také starostové a zastupitelé, bez jejichž materiální a morální podpory by nemohly tyto školy existovat. Na pondělním jednání došlo ke vzájemné dohodě a nastavení fungování seskupení malotřídních škol mikroregionu Rýmařovska, které se začne scházet minimálně dvakrát ročně a zaměří se především na řešení regionálních problémů, se kterými se malotřídní školy potýkají.

V profesním i osobním životě musí člověk cítit, že není na všechno sám, že se má o koho opřít. A to je jedním z cílů projektu MAP, jehož mottem je „Fungujeme společně“.

Za tým projektu MAP a za zástupce malotřídních škol Ing. Ivana Lukešová

 pdfPozvánka_Setkání_malotřídních_škol.pdf

 Setkání málotřídních škol 15.6.2020 2Setkání málotřídních škol 15.6.2020 3Setkání málotřídních škol 15.6.2020 5

„ABAKU kostky – vhodná pomůcka do hodin matematiky“

Termín akce: 4. 6. 2020

Místo realizace: MAS Rýmařovsko, nám Míru 2, Rýmařov

Lektor: Mgr. Markéta Míčková

Dohromady 12 matematikářů ze základních škol z Rýmařovska se sešlo 4. 6. 2020 v sídle MAS Rýmařovsko za účelem získání inspirace a nových nápadů, jak zpestřit své hodiny matematiky. Již v únoru jeden takový workshop proběhl, ale nemohlo se jej zúčastnit více pedagogů, proto byla akce ještě jednou zopakována, aby se možnosti využití kostek ABAKU v hodinách matematiky dostalo mezi co možná nejširší okruh pedagogů.

Vedení workshopu se ujala paní Mgr. Markéta Míčková, která vyučuje matematiku na II. stupni základní školy v Rýmařově. Má také zkušenosti s Hejného metodou v hodinách matematiky. Paní Míčková předvedla v rámci dvouhodinového workshopu spousty možností, jak se dá s kostkami ABAKU pracovat v hodinách matematiky od první třídy až po devátý ročník. Sami pedagogové si vyzkoušeli práci s kostkami na vlastní kůži a během workshopu zvládli nejrůznější početní úlohy a matematické kombinace.

S sebou si zájemci odnesli kostky v surovém stavu, aby si jej sami popsali dle získaného návodu a metodiky a mohli je používat v hodinách matematiky. Díky paní Míčkové se povedlo v rámci projektu nakoupit 3000 ks těchto neoriginálních kostek za velice příznivou cenu. Každé dítě vždy potřebuje sadu deseti kostek, aby mohlo s kostkami pracovat. Kostky byly prozatím předány do 7 základních škol. Bude-li ze strany pedagogů zájem, počítá se v projektu se zakoupením další várky kostiček. Podle zaujetí, se kterým pedagogové z workshopu odcházeli, věříme, že i žákům bude matematika zase o kousek sympatičtější. V tuto chvíli to záleží na samotném vyučujícím, jak bude s kostkami kreativní, jak si získá zájem žáků a využije této jednoduché pomůcky k zatraktivnění tolikrát obávané matematiky.

Michaela Ihnátová V Rýmařově, 5. 6. 2020

pdfPozvánka_workshop_ABAKU.pdf

 ABAKU workshop 1ABAKU workshop 3ABAKU workshop 4

"Setkání ředitelů školských a vzdělávacích organizací"

Termín akce: 6. 5. 2020

Místo realizace: koncertní sál ZUŠ Rýmařov

Osnova setkání:

1) Jak se školy popasovaly se situací distanční výuky – vyplynuly nějaké silné, slabé stránky školy, je v silách MAP v něčem pomoci?

2) ČŠI – telefonické dotazování ředitelů základních školy

  • výstupy: tři tipy škol (v pohodě, teď už v pohodě, stále problémy)
  • zaměření se na školy, které se stávající dobou stále bojují
  • proběhne dotazování také v mateřských školách

3) NPI – dostávají školy pravidelně zasílané přehledy o webinářích?

4) MSK – 14. 5. 2020 společný webinář, který povede zástupce MŠMT – informace k rozpočtu 2020, info k vykazování – nové výkazy, PH max, změny ve stanovení hodin přímé pedagogické činnosti

5) Znovuotevření institucí – úskalí metodiky

  • Co vidí ředitelé jako problém při zajištění výuky dle pokynů MŠMT
  • Jak budou fungovat školní jídelny
  • Kdo bude zajišťovat odpolední provoz školy a do kdy budou školy odpoledne otevřené
  • Jak bude škola přistupovat k rizikovým skupinám – zaměstnanci, žáci
  • Jakou formou budou od rodičů získávat čestná prohlášení, budou dopředu mapovat zájem rodičů o školní docházku
  • jak budou školy kombinovat prezenční a distanční výuku žáků

6 ) Představy ředitelů od 1.9.2020 – pouze výuka, či budou přístupní také doplňkovým aktivitám – MAP chce pomoci, ne přidávat starosti

7) Plánované aktivity MAP od září 2020 – práce v PS, muzeum, kalendář, pracovní listy,..

8) Pomoc malotřídním školám a školkám na vesnicích

9) Šablony III – pouze sběr informací, kdo bude mít zájem pokračovat a zda využije pomoci MAS, animace škol

 Setkání ředitelů škol 8Setkání ředitelů škol 16Setkání ředitelů škol 22

„Hudební vystoupení cimbálové kapely Réva – výchovný koncert“

Termín akce: 25.2. 2020

Místo realizace: SVČ Rýmařov

O netradiční kulturně – hudební zážitek se postarala dne 25. 2. 2020 cimbálová skupina Réva, která zaujala malé i velké. Koncert se uskutečnil díky projektu MAP Rýmařovsko a pracovní skupině Čtenářská gramotnost, která si vzala naplánování koncertu ve spolupráci s koordinátorem projektu na starost.

Cílem této netradiční kulturní akce bylo představit cimbálovou muziku tak, jak ji posluchači v sále jistě ještě neslyšeli. Přiblížit ji i těm, kteří by si k ní jen stěží hledali cestu a kteří poslouchají převážně jiné hudební žánry. Zábavnou formou, vtažením žáků do děje a střídáním různých hudebních žánrů (folklor,filmová hudba, jazz,rock,klasická hudba a country) ukázali interpreti, že cimbálová muzika není jen přežitkem minulých generací, ale že dokáže oslovit a pobavit také dnešní mladou generaci a stále má co nabídnout. To vše na klasické hudební nástroje - cimbál, housle kontrabas, klarinet a saxofon.

Na tvářích malých i velkých posluchačů bylo znát, že je představení baví, že si jej užívají. Nakonec si všichni společně i zatančili, což byla krásná tečka za celým programem. Celkem se akce zúčastnilo dohromady 12 základních a mateřských škol, 560 posluchačů z řad dětí a žáků.

Michaela Ihnátová V Rýmařově, 28. 2. 2020

 Cimbálová kapela pro děti 1Cimbálová kapela pro děti 13Cimbálová kapela pro děti 26Cimbálová kapela pro děti 30Cimbálová kapela pro děti 23

„Workshop STRUKTOGRAMM a TRIOGRAMM“

Termín akce: 22. 2. 2020

Místo realizace: zasedací místnost MAS Rýmařovsko

Lektor: Magdaléna Ožanová

V sobotu 22. 2. 2020 se setkalo dohromady 12 zájemců se zájmem o navazující workshop k metodě Struktogramm a Triogramm. Podmínkou účasti na tomto workshopu bylo právě dřívější absolvování dvoudenního intenzivního kurzu, který naučil účastníky lépe rozumět osobám ve svém okolí, dokáží lépe reagovat na dané situace, pochopí, proč někteří lidé reagují více podrážděně, někteří mají potřebu stále mluvit,…

Na navazujícím workshopu panovala po celou dobu výborná atmosféra. Snad proto, že se setkali lidé, kteří dokázali využívat znalostí struktogramu a pochopili, že každý je jiný, každý má svůj osobitý projev nastavený svojí „barevností“. Účastnice díky lektorce prohloubily své dovednosti v rozpoznávání a lepšímu identifikování jednotlivých vlastností a barevnosti lidí, se kterými se setkávají. Dozvěděly se o dalších charakteristických vlastnostech a projevech souvisejících s jednotlivými barvami.

Michaela Ihnátová V Rýmařově, 28. 2. 2020

pdfPozvánka_workshop_struktogram.pdf

Workshop Struktogramm 1Workshop Struktogramm 4Workshop Struktogramm 3

„Akce pro děti ve spolupráci s Charitou s. Martina v Malé Morávce“

Termín akce: 7. 2. 2020

Místo realizace: Malá Morávka, tělocvična

Díky dobré spolupráci s obcemi, školami a neziskovým sektorem se již nekolikátým rokem daří propojit dobré s užitečným.

Letos se na akci, která byla vyústěním Tříkrálové sbírky na Rýmařovsku, spolupodílel také projekt MAP Rýmařovsko. Důvodem bylo zapojení dětí, žáků a pedagogů z Malé Morávky, Ryžoviště, Lomnice, Rýmařova, Staré Vsi, Václavova. Spolupráce překonala hranice Mikroregionu. Na akci se měli možnost potkat koledníci z Rýmařovska i Bruntálska. Velké díky patří Charitě sv. Martina, která celou sbírku zastřešuje a koordinuje.

Dobrý skutek by ale nebyl uskutečněn bez dětského nasazení a ochoty „dospěláků“. Koledníci se setkali na závěrečném ceremoniálu v Malé Morávce, který byl pojat jako poděkování pro všechny zapojené. Zábavný program byl podpořen výborným vystoupením improvizačního divadla, které mimo jiné spolupracuje také na velmi užitečné aktivitě – Zdravotní klauni. Děti obdrželi věcné dary a drobné občerstvení. Z pohledu pořadatelů byla akce podařená a předčila mnohá očekávání. Po celou dobu se z tělocvičny nesl smích a všichni odcházeli s rozzářenými tvářemi. Pevně doufáme, že i následující ročník Tříkrálové sbírky bude úspěšný, pomůže potřebným a v kolednících prohloubí smysl pomáhat.

Michaela Ihnátová V Rýmařově, 10. 2. 2020

pdfPlakát.pdf

Akce pro Tříkrálovou sbírku 4Akce pro Tříkrálovou sbírku 7Akce pro Tříkrálovou sbírku 13

„Seminář Cesta správného nastavení hlasu“

Termín setkání: 6.2.2020

Místo setkání: sídlo MAS RÝMAŘOSKO, o.p.s.

Lektor: Mgr. Kateřina Sluková

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se v sídle Místní akční skupiny Rýmařovsko sešlo asi 15 pedagogů MŠ, ZŠ a ZUŠ s paní lektorkou Mgr. Kateřinou Slukovou, operní pěvkyní a hudební pedagožkou, která se s námi přijela podělit o své dlouholeté praktické zkušenosti s výukou zpěvu a hlasového projevu vůbec.

Hned v úvodu všem učitelům složila poklonu a připomněla, že hlas je naším vzácným pracovním nástrojem a je třeba se o něj starat, dobře spát, dopřát si odpočinek a hlavně – neničit si zbytečně hlasivky nesprávným používáním.

Po krátkém teoretickém úvodu, který nám poněkud rozšířil obzory, co se hlasivek týče (já jsem například poprvé v životě viděla videozáběry mužských a ženských hlasivek „v akci“) jsme se několik hodin věnovaly praktickému nácviku zdravého „měkkého“ nasazení tónu, uvolnění těla, rezonance a správné technice dýchání. Ani chvilku jsme se nenudily, protože paní lektorka pracuje s dětmi, takže ví… Použitím jednoduchých pomůcek typu šátek, míček, kelímek s vodou a trubička nejen názorně ukázala danou techniku, ale současně nás navedla, jak tyto důležité dovednosti předávat žákům. Protože správně mluvit, zpívat, neničit si hlasivky při jakékoliv indispozici, zaujmout posluchače a udržet si pozornost – to nejsou dovednosti potřebné jen pro učitelské povolání. To se hodí všem. A našim „uřvaným“ dětem, které se mnohdy nedovedou bavit potichu, zvlášť.

No a když už přece jen někdo ty své ubohé hlasivky přetáhne, pak se nám dostalo také cenných rad, čím je zase spravit a zahojit.

Co mě se týče, toto byl jeden z nejužitečnějších seminářů, kterých jsem se v posledních letech zúčastnila. Děkujeme MAS Rýmařovsko, o.p.s., že tento povedený seminář zorganizovalo a finančně podpořilo prostřednictvím projektu Místní akční plán II – Rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska.

Mgr. Marcela Tauferová, ZŠ Jelínkova 1 Rýmařov, členka PS Čtenářská gramotnost

 Cestasprávného nastavení hlasu 2Cestasprávného nastavení hlasu 4Cestasprávného nastavení hlasu 5

„Seminář Líný učitel“

Termín setkání: 30.1.2020

Místo setkání: Společenský dům Břidličná, 1.máje 320

Lektor: Mgr. Robert Čapek Ph.D.

Odpolední seminář v Břidličné zahájila paní Lukešová, která všechny přítomné přivítala a předala slovo odborníkovi panu Mgr. Robertu Čapkovi Ph.D. Ten pedagogům popsal téma Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „Líného učitele“. Seminář ukázal pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Pan doktor představil filozofii budování třídního klimatu, podporujícího vyučování a systému hodnocení. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě. Lektor tvrdí: „Dobré vyučování je teambuildingové! Učitel není ve škole proto, aby učil učivo, ale proto, aby s učivem naučil žáky pracovat. Ve třídě mají pracovat žáci a ne učitelé.“ Proběhly praktické ukázky jak například v dějepise pracovat se středověkem, jak žákům přiblížit české krále a podobně. Proč třeba práci krále neohodnotit SWOT analýzou, proč nepoužít brainstorming či myšlenkové mapy? Je to utopie? Učení má být přece o sdílení informací a zkušeností.
Posluchači se shodli na tom, že je nutné žákům nabídnout takovou činnost, která je zábavná a přínosná. Většina se ale ohradila i tím, že systém českého školství jim tento styl výuky znemožňuje.

 20200130 13480520200130 140910 PANO

"Jednání Řídícího výboru MAP II"

Termín setkání: 2.12. 2019

Místo setkání: hotel Slunce Rýmařov

Dne 2. 12. 2019 se uskutečnilo setkání řídícího výboru. Z celkového počtu 21 pozvaných zástupců se jednání zúčastnilo 13 členů. Uskutečnil se workshop "Jak jsme si s inkluzí poradili my". Byl schválen Akční plán na rok 2020. Více informací v souborech pdf

pdfŘV_2.12.2019_pozvánka_zápis_usnesení_prezenční_listina.pdf

pdfAkční_plán_2020.pdf

 

Workshop pro ŘV 9Workshop pro ŘV 24Workshop pro ŘV 25Workshop pro ŘV 32

„Kdo si hraje, nezlobí – Boomwhackers v praxi“

 Termín setkání: 26. 11. 2019

Místo setkání: ZŠ a MŠ Ryžoviště

V úterý posledního listopadového týdne (26. 11. 2019) se v budově mateřské školy v Ryžovišti uskutečnil workshop Boomwhackers pod vedením zkušeného lektora pana Mgr. Martina Grobára, Ph. D.

Co je to vlastně Boomwhackers – jedná se o perkusní nástroj, který je laděn do na určité tóny – díky odlišné délce a tloušťce každý kus Boomwhackers při úderu vydává jinak vysoký tón. Tyto nástroje tak nabízí něco, co je pro jiné perkuse za hranicí možnosti. Boomwhackers jsou vhodné jak pro úplné amatéry, tak pro profesionály, hudební lektory i pro malé děti.

Program byl určen pro učitele hudební výchovy prvního stupně ZŠ a vyšších ročníků mateřských škol, ale inspiraci zde nalezli i učitelé druhého stupně ZŠ a nižších ročníků hudebních nauk ZUŠ. Workshop seznámil účastníky se systémem barevných, ozvučených, plastových tyčí – Boomwhackers formou praktické ukázky. Workshop opravdu probíhal zábavnou formou, účastníci si nejen na vlastní kůži vyzkoušeli tento hudební nástroj, ale seznámili se i s ostatními nástroji systému Boomwhackers.

 Projekt byl zrealizován díky finanční podpoře projektu Místního akční plán II – rozvoj vzdělávání na Rýmařovska, za prostory a výborné občerstvení děkujeme paní ředitelce a jejím zaměstnankyním ze ZŠ a MŠ Ryžoviště.

 

„Dvoudenní exkurze na Šumpersku“

Termín akce: 19. 11. – 20. 11. 2019

Místo realizace: Školské a vzdělávací organizace na území MAS Šumperský venkov

Program a hlavní témata vzdělávací akce:

Na základě podnětů a požadavků členů pracovních skupin byla připravena a zrealizována exkurze do nedaleké oblasti Šumperska.

Dvoudenní akce se zúčastnilo téměř 30 osob z různých typů školských organizací – MŠ, ZŠ, SVČ, Muzeum, ZUŠ, Diakonie.

Program byl připravován ve spolupráci s realizačním týmem MAP Šumperský venkov a Horní Pomoraví tak, aby si na své přišel každý ze zúčastněných.

První den jsme navštívili ZŠ Postřelmov, kde jsme se měli možnost inspirovat a na vlastní kůži zažít hodinu anglického jazyka s rodilým mluvčím. Druhá část návštěvy byla věnována prezentaci zájmového kroužku robotiky.

Po obědě následovalo setkání s paní ředitelkou unikátní svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí Desné. Ta představila členům exkurze v krátkosti vznik, fungování, financování a vůbec celé zajištění takového kolosu, kterým Svazková škola dozajista je. V rámci prohlídky školy bylo jasné, že paní ředitelka je nejen výborný manažer, ale také projektově zdatný člověk. Škola působila velice moderně a nadčasově ve vybavení, ve školních pomůckách, v celkovém vzhledu.

Exkurzní část dne jsme zakončili v SEV Švagrov, který spadá pod SVČ Doris Šumperk. Zde jsme měli možnost okusit část zážitkového ekologického programu, který je nabízen dětem a žákům v rámci škol v přírodě, při příměstských táborech. Středisko bylo vybudováno z dotačních prostředků a dnes jsou programy rezervovány dva roky dopředu.

Jakmile se účastníci přesunuli na penzion, následovala večer a poté pracovní část dvoudenního setkání. Hlavním cílem této pracovní části bylo vypracovat a nastavit hlavní kostru akčního plánu 2020. Diskuze, nápady a spolupráce všech byla opravdu dobrá, takže cíl byl naplněn a akční plán se povedlo opravdu nastavit.

Následující den nás čekala návštěva tzv. komunitní malotřídní školy v ZŠ a MŠ Dolní Studénky. Zde zazněly velice zajímavé informace a tipy pro školy menšího tipu, kterých má MAP Rýmařovsko ve své struktuře poměrně hodně.

Celý dvoudenní program byl zakončen návštěvou Lesní školky v Maliní. I zde se dozvěděli návštěvníci hodně nových a zajímavých informací přímo od zakladatelky lesní školky. Bylo velice zajímavé srovnat si výhody a nevýhody běžné MŠ s lesní MŠ.

Za RT MAP Rýmařovsko je exkurze hodnocena určitě pozitivně, jelikož každý z účastníků měl možnost odnést si pro sebe v rámci svého odvětví a specializace nové postřehy. Dostal srovnání a třeba i nový impulz pro svoji práci, jelikož se všemi zástupci škol a organizací, se kterými jsme se měli možnost v průběhu dvoudenní exkurze potkat, hýřili optimismem a nadšením ze své práce.

Věříme, že i v roce 2020 se povede podobnou exkurzi zrealizovat.

Exkurze Šumpersko 11Exkurze Šumpersko 55Exkurze Šumpersko 86Exkurze Šumpersko 88Exkurze Šumpersko 106

 

„Vzdělávací akce kyberšikana a kybergrooming

Termín akce: 4. 11. 2019, 5. 11. 2019, 7. 11. 2019

Místo realizace: Základní škola Břidličná, Základní škola Rýmařov, Gymnázium Rýmařov a Základní škola Rýmařov, Školní náměstí

Program a hlavní témata vzdělávací akce:

Jednalo se o besedu pro žáky 2. stupně zaměřenou na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy této vzdělávací akce byly otázky kyberšikany a kybergroomingu.

V první části besedy se žáci dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích. Kyberšikana jako nebezpečný fenomén je demonstrována na pečlivě vybraných kauzách z celého světa.

Tématem další části besedy byla problematika nebezpečné internetové manipulace, tzv. kybergroomingu, ve které se internetoví útočníci snaží získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k osobní schůzce. Žáci měli pochopit, jaké strategie a manipulativní techniky útočníci používají. prožijí si také  Lektoři demonstrovali nebezpečí kybergroomingu na vybraných kauzách z celého světa (také z ČR). Představili případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook.

Žáci obdrželi tematickou "skládačku" s probranými tématy a kontakty na intervenční instituce.

 E Bezpečí kyberšikana 1E Bezpečí kyberšikana 2

„Divadlo v anglickém jazyce pro základní školy“

Termín setkání: 23. 10. 2019

Místo setkání: Městské divadlo Rýmařov

Lazy goat – představení pro žáky prvního stupně

Činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami, inscenovaná jako učební pomůcka pro začátečníky

Pohádka využívá principu jistého mravního poselství klasických bajek. Zvířata jsou příklady modelových lidských vlastností, samozřejmě v hravé a komické hyperbolizaci. Právě upozorňování na negativní vlastnosti – strach z nepoznaného, lenost, nechuť pracovat, namyšlenost jsou hlavními edukačními cíli divadelní pohádky. Komediální až groteskní divadelní forma spolu s veselými anglicko-českými písničkami rámcujícími jednotlivé situace zajišťují pohádce plynulé tempo a snadné přijetí i těmi nejmenšími dětskými diváky.

Last wish – představení pro žáky druhého stupně

Obě představení byla v režii Divadelního centra ze Zlína. Žákům se představili profesionální herci s velice dobrým anglickým přízvukem. Žáci si tak mohli sami pro sebe vyhodnotit, jaká je jejich jazyková úroveň a vybavenost.

K oběma představením poskytuje divadlo také pracovní materiály, se kterými může následně pedagog pracovat v hodinách anglického jazyka.

Už po skončení představení se pedagogové ptali na možnost navázání dalším představením v roce 2020.

Divadlo v AJ 9Divadlo v AJ 13Divadlo v AJ 41

„Scénické čtení Pošťácká pohádka“

Termín setkání: 22. 10. 2019

Místo setkání: SVČ Rýmařov

Autor: Karel Čapek
Režie: David Vacke
Účinkují: Irena a David Vackovi a Jiří Hejcman

Pohádky z knihy Devatero pohádek od Karla Čapka zajisté každého z nás alespoň dílem v dětství zasáhly. Jednou z nejvýraznějších a nejznámějších je pohádka „Pošťácká“, která vypráví o zatoulaném dopise bez adresy, obětavém pošťáku Kolbabovi, poštovských skřítcích, smutné slečně Mařence a zasmušilém šoféru Frantíkovi. Půlhodinové scénické čtení ve zkrácené verzi dojemný poetický příběh přiblíží a mimo to ukáže divákům, že je možné při scénickém čtení využívat také loutky (vyrobených například z vařeček, PET lahví, apod.) Představení jednoho příběhu opět vybízí děti k přečtení si celé knihy Devatero pohádek.

Scénické čtení se stalo mezi školkami a školami na Rýmařovsku již pravidelnou aktivitou, kterou rádi zakomponovávají do svých školních kalendářů. Ani letos soubor nezklamal. Spokojení z představení odcházely děti i pedagogové.

Cílovou skupinou byly předškolní děti a děti 1.-2.ročníků ZŠ. Celkem se scénického čtení zúčastnilo bez mála 300 dětí a žáků.

Scénické čtení Pošťácká pohádka 5Scénické čtení Pošťácká pohádka 12
Scénické čtení Pošťácká pohádka 23

 

Nová implementační aktivita MAP II Rýmařovsko „Řečová výchova“

Vážení rodiče, vážení zástupci mateřských a základních škol. S radostí Vám sdělujeme, že projekt Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, který funguje pod záštitou Místní akční skupiny Rýmařovsko, o.p.s., postupuje ve svých aktivitách o další stupeň výše.

Od měsíce října začne fungovat na území Rýmařovska služba „Řečové výchovy“. Všichni jsme si vědomi, že naše děti potřebují logopedickou péči čím dál častěji a počet logopedů a jejich vytíženost je stále na stejné úrovni.

Díky aktivnímu přístupu členky pracovní skupiny projektu MAP II a finančním možnostem projektu přišel krásný nápad k podpoře logopedické péče na našem území.

Nebude se jednat o nahrazování klinické péče, ta zůstane zachována tak, jak jste zvyklý. Služba, která bude kryta projektem MAP II, bude probíhat formou logopedické péče školního typu.

Služba je přednostně určena dětem, které navštěvují první ročník základní školy a dětem v předškolním věku. Bude se jednat o bezplatnou poradenskou činnost, která bude vázána na sounáležitost rodiny dítěte a lektora řečové výchovy.

Na základě vstupního vyšetření dítěte budou nastaveny pravidelné schůzky zaměřené na docvičování řečových nedostatků. Děti s těžšími vadami řeči budou doporučeni ke klinickému logopedovi. Službu budou zajišťovat paralelně dvě lektorky s příslušným kvalifikovaným vzděláním. Schůzka s lektorem bude vždy probíhat při účasti zákonného zástupce.

Budete-li mít o službu zájem, neváhejte kontaktovat některou z našich lektorek, která Vám poskytne podrobné informace.

Návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit.

Mgr. Marcela Štěpaníková 777 699 805 – čtvrtek 14:30 – 16:30 v městské knihově Břidličná, Školní 178, Břidličná, 79351

Mgr. Žaneta Šlézarová 728 661 839 – pondělí 14:30 – 16:30 v budově Základní školy na Školním náměstí 1 v Rýmařově

alphabet 1219546 1920

Setkání řídícího výboru MAP Rýmařovsko

se uskutečnilo dne 25. 9. 2019 od 16hod v prostorech SVČ, Julia Sedláka 18, Rýmařov. Byl schválen doplněný dokument Organizační struktura 1.1.

pdfZápis_z_Řídícího_výboru_25_10_2019.pdf pdfPozvánka_na_3_setkání_ŘV.pdf

pdfOrganizační_struktura_MAP_II_verze_1.1.pdf

 

ŘV 25 9 2019

 

„EDUbus, neboli pojízdná laboratoř“

 Termín setkání: 18. 9. 2019

Místo setkání: Rýmařov

Na třídenní exkurzi (18. – 20. 9. 2019) zavítala na Rýmařovsko mobilní polytechnická laboratoř neboli EDUbus. Určitě si kladete otázku, kdo nebo co je EDUbus? Jedná se o mobilní laboratoř vytvořenou z interiéru autobusu. Vnitřní prostor je přizpůsoben jednotlivým vzdělávacím modulům. Děti i dospělí si mohou na vlastní kůži vyzkoušet práci s roboty, hrátky s elektřinou, tlakem, suchým ledem, jak fungují domácí spotřebiče, uvidí biologický mikrosvět, naučí se programovat, odnesou si nápady na domácí pokusy aj.

Program byl směřován pro děti základních škol prvního a druhého stupně a byl koncipován tak, aby zapadal do školní výuky. První den akce se zúčastnily oba stupně Základní školy Rýmařov s programem Tlakohrátky a Tlak. Bohužel, došlo k technickým komplikacím
a odpolední program musel být přerušen. Zážitek si užili pouze tři třídy žáků 5. ročníku.

Porucha si nakonec vyžádala zrušení celé aktivity, nicméně se podařil domluvit náhradní termín na jaro příštího roku, kdy se tým EDUbusu vrátí a slíbený program dokončí.

Projekt byl podpořen za finanční spoluúčasti Místního akčního plánu II – rozvoj vzdělávání na Rýmařovska.

edubusEDUBUS 8EDUBUS 7

 

„Jak připravit předškoláka“

Termín setkání: 19. 9. 2019

Místo setkání: Školní jídelna ZŠ Jelínkova, ul. 1. Máje

Vstup do školy je pro dítě významná událost. A aby to byla událost příjemná a radostná, je třeba se na ni v dostatečném předstihu připravit. O tom jsou přesvědčeni také odborní členové pracovní skupiny „Čtenářská a matematická gramotnost“, z jejichž podnětu byl tento seminář zrealizován. Akce byla pro všechny zúčastněné zcela zdarma, financována byla z projektu Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, který zastřešuje Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Všude slyšíme, že každé dítě je jiné a tedy i jeho předškolní zralost nastává v jiném okamžiku. A není možno spoléhat pouze na práci pedagogů v mateřské škole. Zájem o to, aby se dítě cítilo v první třídě komfortně, by měly mít především rodiče. I na nich se samozřejmě podepíše trápení či štěstí, které bude jejich dítko prožívat.

Toto vše bylo hlavním tématem setkání rodičů a pedagogů mateřských i základních škol s paní Mgr. Hanou Otevřelovou, uznávanou rodinnou terapeutkou a speciální pedagožkou. A nejednalo se o pouhý seminář, kdy si posluchači vyslechli odborné rady. Naopak, vše bylo vedeno formou cvičení a praktických ukázek, kdy sami dospělí účastníci semináře se ocitli v roli předškoláčků a plnili úkoly, které by mělo každé zralé dítko před vstupem na základní školu zvládnout. Nutno podotknout, že mnohdy se i oni, při hledání správných odpovědí, zapotili.

Obecně panovala na semináři příjemná a uvolněná atmosféra. Střídaly se dotazy z řad rodičů a pedagogů, předávaly se zkušenosti z jednotlivých mateřských škol, které paní lektorka doplňovala o své osobní zkušenosti z poradny.

Velice dobrým a kvalitním zdrojem informací, rad, praktických ukázek a cvičení naleznete na internetových stránkách paní lektorky: www.hanaotevrelova.cz

Patříte-li tedy mezi rodiče, kterým záleží na psychickém a sociálním komfortu Vašich dětí, nebo jste pedagog mateřské či základní školy, který rád čerpá nové zkušenosti a inspirace, navštivte výše zmiňované internetové stránky. Možná i vy získáte odpověď na otázku, zda je váš syn či dcerka opravdu připravená vykročit tou správnou nohou (a je jedno, jestli to bude levá nebo pravá) do nové významné životní etapy.

Bude-li ze strany veřejnosti zájem, rádi tento seminář zopakujeme i v příštím roce, jelikož i kdyby přišlo na seminář jen o jednoho rodiče více, má to smysl!

Díky patří zaměstnancům školní jídelny ZŠ Jelínkova, kteří se postarali o příjemné občerstvení pro všechny zúčastněné.

V listopadu se mohou rodiče těšit na další připravovanou akci, která se bude tentokráte věnovat nástrahám internetu, sociálních sítí, řeč bude také o kyberšikaně.

Ivana Lukešová, manažer projektu - v Rýmařově 23. 9. 2019

 Otevřelová předškolní dětu 1Otevřelová předškolní dětu 3Otevřelová předškolní dětu 2

 

„Spisová služba od A do Z v příspěvkových organizacích“

 Termín setkání: 28. 8. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost MAS Rýmařovsko

Na sklonku letní prázdnin se sešli zástupci základních a mateřských škol spolu se zástupci zřizovatelů, aby se proškolili v ne příliš oblíbeném tématu Spisová služba a archivnictví.

Nutno podotknout, že paní lektorka je skutečným odborníkem z praxe, jelikož pracuje na oddělení Zemského archivu v Opavě a s příspěvkovými organizacemi je v každodenním kontaktu.

Účastníci semináře byly skutečně vedeni krok za krokem. Dozvěděli se, jak má příspěvková organizace, potažmo zřizovatel postupovat při archivování a evidování jednotlivých dokumentů od pořízení až po skartaci.

Následně paní lektorka zodpovídala na konkrétní dotazy z praxe a nabídla účastníkům vzory dokumentů, které potřebuji v rámci každodenní praxe či při vyřízení skartačního řízení.

Paní Libuši Grochalovou můžeme z hlediska lektorských dovedností a praktických zkušeností s klidným srdcem doporučit.

Seminář "Konstrukce Phmax ve školských organizacích"

Na žádost statutárních zástupců příspěvkových organizací byl poptán seminář vedený zkušeným lektorem s mnohaletou praxí, panem Mgr. Pavlem Zemanem. Při objednávání semináře bylo přesně specifikováno téma tak, aby splnilo očekávání účastníků akce.

Spolu s panem lektorem předávala cenné informace také paní Radka Šlegrová, která se úzce specializuje na problematiku financování a výpočtu koeficientu PHmax.

Všichni účastníci měli možnost osobní konzultace, pan Zeman i paní Šlegrová vypočítali koeficienty všem, co měli zájem a vždy připojili důležité rady, jak řešit situaci kolem PHmax nejlépe pro každou školu zvlášť.

Velice názorně bylo předvedeno výkaznictví, které musí školy jednou čtvrtletně provádět a lektoři upozornili na důležitost jednotlivých řádků ve výkazech.

Seminář předčil očekávání pořadatelů i účastníků. Byl konkrétní, praktický a na vysoké odborné úrovni lektorů.

thumb PHmax 12.6.2019 1

thumb PHmax 12.6.2019 2

 

 

 

 

Zahájení zámecké sezony v Janovicích

V rámci projektu Místní akční plán II – Rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska se letníV rámci projektu Místní akční plán II – Rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska se letnísezóna komentovaných prohlídek a kulturních pořadů na zámku Janovice jako každoročněspustila velkým zahajovacím programem, na němž se podílí Městské muzeum Rýmařov,Rýmařovsko, o.p.s, ZUŠ, SVČ, školy a školky z celého Rýmařovska, spolek Stránské, KouzelnáBuřinka a některé další organizace. Součástí zahajovacího programu na zámku bylovystoupení dětí mateřských škol, zájmových kroužků SVČ – orientální tanečnice, KouzelnáBuřinka, výtvarníci, lukostřelci a další. Také celoroční projekt ZUŠ Rýmařov na téma Vesmírprostupuje zámeckými prostorami, kde je instalována velká výstava ZUŠ a školek a škol Rýmařovska.

Zahajovací program v sobotu 8. června, jejž doprovázel jarmark řemeslníků, stánkařů,výtvarné workshopy a lesní pedagogika pro děti byl připraven na celé odpoledne. Kromě ZUŠa mateřinek v doprovodném programu vystoupili herci Městského divadla Rýmařovs inscenací Šest žen Jindřicha VIII., dále klienti Kouzelné buřinky, v prostorách bývalézámecké knihovny pak vystoupila rocková kapela ZUŠ, ZUŠkaband i pěvecký sbor Voxmontana.Návštěvníci od letošní letní sezóny budou mít o to větší důvod se do janovického zámkuvrátit, čeká na ně několik novinek včetně nově instalované výstavy „Svět janovických Harrachů“ nebo se účastnili některého z pořadů, které budou provázet zámecké kulturní létoaž do září. Na návštěvníky čeká promítání letního kina (25. 7. ve 21:30 – Atentát, 15. 8. ve21:00 – Božská Ema), hudební festival Skatastrofa, pohádka divadelního spolku ADS Mahen„Květuška a čarodějnice“.

Zahájení zámecké sezony 1Zahájení zámecké sezony 2Zahájení zámecké sezony 5Zahájení zámecké sezony 3

Seminář pro zřizovatele a vedoucí pracovníky - "Vyjednávání"

Termín setkání: 5. 6. - 6. 6. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost obecního úřadu Bratřice

V rámci třídenního setkání se zřizovateli příspěvkových organizací byl uspořádán dvoudenní vzdělávací seminář na téma „Vyjednávání“.

Seminář byl veden zkušenými lektorkami vzdělávací agentury „A co dál“. Byl orientován na praktické ukázky, zřizovatelé si mohli na nečisto zažít určité situace, se svými kolegy si v rámci metody „Šesti klobouků“ vyzkoušeli své vyjednávací schopnosti.

Zároveň se seminář dotkl také problematiky struktogramu a triogramu, který účastníkům naznačil, proč jednají v dané situaci tak, jak jednají, proč se jim s některými lidmi daří vyjednávat a s jinými nikoliv.

thumb Vedení lidí 5.6.2019 21thumb Vedení lidí 5.6.2019 17thumb Vedení lidí 5.6.2019 13

 

 

 

 

Dopoledne plné her pro MŠ

Termín setkání: 28. 5. 2019

Místo setkání: SVČ Rýmařov

Nápad uspořádat regionální akci se zaměřením na rozvoj předškolních dětí v prostředí mimo domovskou MŠ vzešel z pracovních skupin a ze zástupkyň MŠ. Celá akce se měla konat na fotbalovém hřišti ve Velké Štáhli a byla koncepčně plánována tak, aby se děti byly nuceny učit spolehnout se samy na sebe, umět se rozhodnout, zodpovídat za své rozhodnutí. Důraz byl kladen na práci v malých skupinkách.

Do připravované akce se zapojily všechny MŠ z regionu a zároveň se na akci nepřímo podíleli také žáci Zvláštní školy v Rýmařově, kteří pod vedením paní učitelky, která je zároveň člen PS, připravili pro děti odměny.

Aktivita byla propojena s Hracím deskovým centrem, které se zaměřilo na přípravu deskových a dřevěných her, jenž umí u dětí přirozenou formou rozvíjet obratnost, představivost, tvořivost.

Bohužel, počasí rozhodlo za nás a bylo nutné vyměnit místo realizace celé akce. Narychlo byl předělán celý harmonogram i aktivity, aby se nemusela akce zrušit. Program se přesunul do SVČ v Rýmařově a podle reakcí dětí i jejich pedagogického doprovodu splnila původní plán a účel.

Děti si odnesly odměny, medaile a nové zážitky i zkušenosti. Deskové hry se čím dál více jeví jak vhodný nástroj k rozvoji čtenářské i matematické gramotnosti.


thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019 2thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019 3thumb Dopo plné her pro MŠ 28.5.2019 4

 

 

 

Turnaj v deskových hrách

Termín setkání: 26. 4. 2019 a 3. 5. 2019

Místo setkání: SVČ Rýmařov

Na základě koordinačního lednového setkání se dle plánu uskutečnily Turnaje v deskových hrách, které navázaly na předchozí aktivity spojené s deskovými hrami v minulém roce. Turnaje povýšily tyto aktivity na vyšší úroveň, jelikož v jednotlivých školách (zapojily se všechny školy) poctivě trénovaly ty děti, které o deskové hry projevily zájem. Z nich pak pedagogové vybrali děti, které jely reprezentovat svoji školu na Turnaj v deskových hrách.

Každá škola utvořila minimálně jedno pětičlenné družstvo. Turnaj pak probíhal takovým způsobem, že se proti sobě utkali žáci zastupující daný ročník v pěti různých deskových hrách (Memoarrr, Double, Drop it, Umí prase létat, Dr. Heuréka).

Všechna družstva byla skvěle připravená. Atmosféra byla příjemně soutěžní, ale všichni žáci si Turnaj užili, což bylo znát při závěrečném vyhlašování.

Velké díky patří zástupcům Hracího deskového centra z Hradce nad Moravicí, kteří se postarali o nastavení pravidel, zajistili odměny do Turnajů a dohlíželi nad dodržováním pravidel a chodem celé akce.

Velkým překvapením byly také krásné keramické sovy Zvídalky, které speciálně vytvořily děti a dospělí v rámci keramického kroužku při SVČ. Sovy se tak staly pomyslným putovním pohárem.

V listopadu 2019 chystá RT MAP II Den deskových her pro veřejnost a příští rok se určitě oba Turnaje zopakují s obměnou pár her, aby to ro školy nebylo příliš finančně zatěžující, když budou pořizovat nové hry, ale aby to bylo zároveň pro hráče zajímavé a atraktivní.


thumb Turnaj v DH 3.5.2019thumb Turnaj v DH 3.5.2019 2thumb Turnaj v DH 26.4.2019 2thumb Turnaj v DH 26.4.2019thumb Turnaj v DH 26.4.2019 3

 

 

 

Kuchařská párty IV

Po kratší časové odmlce se povedlo zrealizovat ve školní jídelně při Základní škole Rýmařov další, v pořadí již čtvrté setkání zástupců školních kuchyní a jídelen z celého regionu Rýmařovska.

Akci uskutečnil tým projektu Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska (zkráceně MAP II) ve spolupráci s vedoucí školní jídelny Základní školy Rýmařov, s paní Janou Egidovou.

Zájemci o tuto kulinářskou událost se setkali dne 18. 4. 2019, tedy na Zelený čtvrtek, kdy si školáci užívali velikonočních prázdnin. Účast byla velice pěkná. Sešlo se celkem 40 osob - zástupců školních jídelen, účastníků z řad veřejnosti, zájem projevila také maminka na rodičovské dovolené, která přišla s 1,5 letou dcerkou, jež má podezření na intoleranci některých surovin.

Hlavní roli Kuchařské party sehrál šéfkuchař pan Albert Hauptmann, který zastupuje při svých prezentacích společnost Bonduelle. Ve školní jídelně v Rýmařově strávil celý den, jelikož zde s týmem paní J. Egidové předchystal pokrmy, které byly následně odpoledne prezentovány a nabídnuty k ochutnávce všem zúčastněným. Některé z receptů připravil přímo před zraky přítomných. Jelikož se blížily Velikonoce, nechyběla špenátová pomazánka, byla nabídnuta celá řada zeleninových salátů, masové i rybí pokrmy, nechyběly moučníky.

Většina receptů měla jednoho společného jmenovatele a těmi byly pepitky. Ptát se, co to je? Stejný ruch se nesl také mezi přítomnými ve chvíli, kdy pan A. Hauptmann zmínil tuto surovinu poprvé.

Co to jsou pepitky? Luštěninovo-zeleninové pepitky mají tvar zrnek. Hodí se jako hlavní jídlo, do polévek, salátů, jako příloha i do sladkých dezertů. V jednom kilogramu pepitek je ukryto 8 kg luštěnin a zeleniny. Na výběr je z kombinací hrášek-cuketa, čočka-mrkev a cizrna-kukuřice. Jsou přirozeně bezlepkové, mají vysoký obsah bílkovin a jsou vhodné i pro vegany. Kuchaři ocení rychlou přípravu. Vaří se podobně jako těstoviny 7 až 8 minut. Návar dosahuje třínásobku až pětinásobku.

Cizrnové pepitky by nikdo nečekal v těstu žluťoučkých lívanců. Maso nechybí v pilafu z hráškových pepitek, zeleninových směsí a rajčat. Smícháním pepitek s barevnou zeleninou – duo mrkví, hráškem, kukuřicí, paprikovým triem, listovým špenátem, černým kořenem nebo se zelím – vznikají nekonečné kombinace pestrých příloh.

Všechny připravené pokrmy byly bezlepkové, vhodné do mateřských, základních i středních škol, do jídelen nemocnic či domovů důchodců. Na své si přišla také nejmladší účastnice party a musím uznat, že ji chutnalo. Pro přítomné byly připravené v tištěné podobě všechny prezentované recepty včetně kalkulace a normování.


thumb Kuchařská párty 18.4.2019thumb Kuchařská párty 18.4.2019 2thumb Kuchařská párty 18.4.2019 3

 

 

 

Školení Komunikace a jednání s problémovým klientem

Termín setkání: 12. 4. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost MAS Rýmařovsko

Na seminář Time management navázal seminář s tématem „Komunikace a jednání s problémovým klientem“.

Tentokráte se semináře zúčastnilo více osob z řad zřizovatelů, pro které je schopnost komunikovat denním chlebem. Seminář byl veden směrem k roli zřizovatele, důraz byl kladen na modelové situace zřizovatel – rodič, zřizovatel – ředitel, ředitel – rodič,…

Dle výstupů z pracovních skupin a ze setkání se zřizovateli a zaměstnanci obecních úřadů jednoznačně vyplývá, že školení v oblasti tzv. „měkkých dovedností“ lidé potřebují a jsou stejně důležité, jako odborné znalosti.

 thumb Komunikace 12.4.2019

 

 

 

 

Školení na téma Time management

Termín setkání: 11. 4. 2019

Místo setkání: Zasedací místnost MAS Rýmařovsko

RT MAP II uspořádal 11. 4. 2019 seminář na téma Time management, aneb jak být pánem svého času. Školitelem byla paní Magdalena Ožanová, kterou si účastníci školení oblíbili již z předchozích uskutečněných školení. Z toho důvodu také RT MAP vsází na jistotu a ověřené lektory, kteří umí účastníkům přinést to, co od školení očekávají.

Celodenní seminář byl zaměřen na problematiku správného nakládání se svým časem. Účastníci byli především z řad vedoucích pracovníků škol, kteří musí zvládat častokrát mnoho úkolů v rámci jednoho dne. Semináře se také zúčastnili členové RT MAP, pro které byl seminář také velice přínosným a přinesl mnoho návodných rad a příkladů, jak lépe organizovat svůj den, jak zvládat stresové situace, jak se naučit soustředit na danou aktivitu, kterou v tu chvíli vykonává a jak neskákat z jednoho pracovního úkolu na druhý.


thumb Time management 11.4.2019 2thumb Time management 11.4.2019 1

 

 

 

 

Scénické čtení s Lukášem Hejlíkem

Termín setkání: 9. 4. 2019

Místo setkání: Městské divadlo Rýmařov, Základní škola Břidličná

Dne 9. 4. 2019 se žáci a studenti základních škol dočkali toliko žádaného scénického čtení pod taktovkou projektu Listování pana Lukáše Hejlíka.

Celkem se odehrály tři programy. Pro první stupeň byla vybrána kniha Šmodrcha (Archie Kimpton), kterou herci představili v Rýmařově i v Břidličné a druhý stupeň se bavil u předčítání z knihy Jak být klukem / holkou? Aneb vše, co jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se Googlit (James Dawson, Hayley Longová).

Podle reakcí publika byl výběr knih správný, jelikož se bavili mladší i ti starší. Po představení bylo možno knihy zakoupit do školních knihoven a čtenářských klubů, čehož mnohé školy využily.

Úkolem scénického čtení je ukázat dětem, že i čtení může být zábavné a ve chvíli, kdy má čtenář rozečtenou knihu, stávají se nerozlučnými přáteli.

Na další období plánuje pracovní skupina „Rozvoj čtenářské gramotnosti“ využít žáků dramatického oboru ZUŠ a podobné scénické čtení zrealizovat pomocí nich.


thumb Scénické čtení 9.4.2019thumb Scénické čtení 9.4.2019 2thumb Scénické čtení 9.4.2019 3thumb Scénické čtení Rýmařov9.4.2019 2thumb Scénické čtení Rýmařov9.4.2019 3

 

 

 

 

Setkání s ČŠI - novinky ve výuce matematická a čtenářská gramotnost

Termín setkání: 3. 4. 2019

Místo setkání: Základní škola Břidličná

Díky spolupráci a komunikaci se zástupci ostatních MAP v ČR, bylo domluveno s jednotlivými územními pracovišti ČŠI setkání, které bude zaměřeno na problematiku rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti.

Nabídka takového setkání byla prezentována také na setkáních pracovních skupin MAP Rýmařovska. Ohlasy byly pozitivní a z toho důvodu byl naplánován termín akce. ČŠI MSK zastupovala paní ředitelka Mgr. Hana Slaná.

Na setkání dorazilo hodně účastníků, ale bohužel se téma semináře odvíjelo jiným směrem, než jak bylo původně slibováno. Prezentace ČŠI se zbytečně rozsáhle věnovala statistickým výsledkům, složitým grafům, na které by každý potřeboval hodně času a klid, aby pochopil, co vyjadřují. Na praktické rady do výuky mnoho času nezbylo.

Více si zúčastnění odnesli z prezentace paní učitelky Mgr. Hany Dobrozemské, která je držitelkou první ceny v celostátní přehlídce digitálních výukových objektů DOMINO. Paní učitelka učí na ZŠ Břidličná a do výuky si sama připravuje interaktivní výukové materiály, které se prolínají všemi možnými předměty na prvním stupni. Dělá tím výuku pro děti zajímavou, hravou a logicky provázanou.

thumb Setkání s ČŠI 3.4.2019thumb Setkání s ČŠI 3.4.2019 2thumb Setkání s ČŠI 3.4.2019 3 

 

 

 

Regionální Den učitelů

Na sto dvacet učitelů z celého regionu Rýmařovska přijalo pozvání na slavnostní podvečer, konaný při příležitosti jejich svátků, který se uskutečnil ve čtvrtek 28. března ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov.

Úspěch akce je vždy založený na spolupráci a ta byla od prvotní myšlenky výborná. Samotní pedagogové přicházeli s nápady, jak by mohl společný Den učitelů probíhat. Díky zástupcům na jednotlivých vzdělávacích organizacích se povedlo pozvánku rozšířit do kabinetů škol. Účast byla větší, než jsme na začátku čekali. Velice si vážíme důvěry a děkujeme za pohodu a příjemnou atmosféru, kterou se povedlo všem přítomným dohromady vytvořit,“ doplnila v rozhovoru na závěr Ivana Lukešová.

Po oficiálním zahájení shlédli učitelé představení Cimrmanovy hry Záskok o nešťastné premiéře Vlasta v podání ochotnického divadelního spolku pod vedením Járy Šmitryho Cimrmana ze Světlé Hory. Divadelní kus ukončil oficiální část programu a následovala volná zábava.

Slavnostní raut připravili žáci Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov, obor Kuchař-číšník, moučníky zhotovili žáci šestých tříd Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 a perníková srdce, která obdrželi kantoři spolu s kytičkou při vstupu do sálu, zhotovili žáci Základní školy na Školním náměstí.


thumb Den učitelů28.3.2019thumb Den učitelů28.3.2019 2thumb Den učitelů28.3.2019 3

 

 

 

 

Seminář Struktogram a Triogram

Termín: 16.3.-17.3.2019

Místo: Zasedací místnost MAS

STRUKTOGRAM a TRIOGRAM, dvě cizí slova, která nezasvěcenému nic neřeknou. Přesto se za nimi skrývá velmi mnoho.

Přesvědčit se o tom mohli účastníci semináře, kteří investovali svůj víkendový čas na to, aby mohli pochopit….

Školení se konalo v termínu 16. – 17. 3. 2019 v prostorách MAS RÝMAŘOVSKO. Zúčastnilo se jej celkem 20 osob, které se sešly ze všech koutů regionu. Zastoupeny byly nejrůznější profese, věkové skupiny, ženy a jeden muž.

Seminář se uskutečnil na Rýmařovsku již podruhé, a jakožto organizátoři celé akce jsme za to velice rádi“, říká Ivana Lukešová.

Sobota byla ve znamení pochopení a poznání sama sebe a to díky STRUKTOGRAMU, který je intuitivním a celosvětově vyzkoušeným nástrojem. Následující den se zúčastnění učili nové metodě TRIOGRAM, která je platná a použitelná v profesním i osobním životě. Odstraňuje komunikační bloky a pomáhá předcházet nepříjemným situacím, víme-li, s kým komunikujeme.

Pro úplnost je třeba uvést jméno lektorky, která celým víkendovým programem účastníky provedla. Jedná se o paní Magdalenu Ožanovou ze společnosti A co dál, která s metodou osobně i profesně žije již od roku 1997. Patří ji vřelé díky!

STRUKTOGRAM a TRIGROM jdou ruku v ruce. Jsou hojně využívány ve školách, kdy školením vždy projde celý kabinet, aby byla metoda 100% uplatnitelná. To samé platí ve firmách, zvláště obchodní a personální oddělení ze znalostí obou metod mohou mnoho vytěžit.

Struktogram16.3.2019

Struktogram16.3.2019 3thumb Struktogram16.3.2019 2

 

 

 

 

Seminář pro rodiče předškolních dětí

Termín setkání: 12. 2. 2019

Místo setkání: Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30

Akce byla zrealizována na základě podnětů pracovních skupin „rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti“. Jejím cílem bylo přimět rodiče budoucích prvňáčků, aby přistupovali k tzv. „odkladům“ zodpovědně, jelikož v dnešní době mají rodiče potřebu častokrát i zralé dítě nechávat v MŠ o rok déle, a naopak rodiče dětí, které potřebují s přípravou na nástup na školní docházku pomoci, zůstávají častokrát bez odborné pomoci.

Celým seminářem provázel ředitel Pedagogicko - psychologické poradny z Bruntálu. Téma akce se týkalo problematiky rozeznávání školní zralosti a připravenosti předškoláků. Rodiče byli seznámeni s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Získali Informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná. Jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje. Okrajově bylo také nakousnuto téma zahájení školní docházky.

V září se uskuteční akce na podobné téma. Informovanost rodičů je velmi důležitá a domníváme se, že každá akce, která osloví minimálně dalšího z rodičů předškoláka, má smysl.

 

Den s armádou ČR v Karlové Studánce

Termín setkání: 30. 1. 2019

Místo setkání: Karlova Studánka

Díky spolupráci MAP Bruntálsko, MAP Rýmařovsko, obci Karlova Studánka a především za pomoci Armády ČR se povedlo pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ připravit akci, která prezentovala práci našich vojáků nejen na zahraničních misi. Zároveň byl žákům nabídnut zajímavý vzdělávací program v oblasti první pomoci, orientace v terénu, sebeobrany.

V rámci kariérového poradenství a seznamování dětí s nejrůznějšími profesemi se akce povedla na jedničku i přes náročné klimatické podmínky.

Za MAP Rýmařovsko se akce zúčastnilo 200 žáků., které bylo potřeba také na akci dopravit a následně rozvést dle časového harmonogramu zpět do škol.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr