nzu light doplnkova varianta barva bily napis jpgloga eu a mmr

Aktuality

Řečová výchova pokračuje

Aktivita řečová výchova pokračuje!

Všichni jsme si vědomi, že naše děti potřebují logopedickou péči čím dál častěji a počet logopedů a jejich vytíženost je stále na stejné úrovni.

Nebude se jednat o nahrazování klinické péče, ta zůstane zachována tak, jak jste zvyklí. Služba, která bude kryta projektem MAP II, bude probíhat formou logopedické péče školního typu.

Více informací je na přiloženém obrázku. řečová výchova

Zápis z návštěvy polských partnerů-účast na akci Rýmařov 3. 9. – 5. 9. 2021

turawa logo

Ve spolupráci s našimi polskými přáteli a v rámci realizace projektu „Spolupráce bez hranic/Wspólpraca bez granic“ jsme jako zástupci MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. a Informačního centra Rýmařov pozvali na poznávací návštěvu naše partnery z Polska. Naplňovali jsme tím cíl tohoto projektu, podpořit a zpropagovat regiony MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. a LGD Kraina Dinozaurów v Ozimku v souladu s cíli Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, z něhož byly také finanční prostředky na tuto akci.

Připravili jsme jim poznávací program i s troškou sportovních zážitků.

První den byl spíše v duchu procházkový a relaxační. Zástupci MAS RÝMAŘOVSKO,o.p.s. přivítali naše přátele z Polska v Bruntále kde, jsme si společně vyšli na nedalekou sopku Uhlířský vrch i s Naučnou stezkou Po vulkanitech. Pak jsme si zajeli do Leskovce nad Moravicí na oběd do restaurace u Kormidla, po jídle nás čekala projížďka lodí po vodní nádrži Slezská Harta. Protože byl ještě čas, tak si zájemci mohli vyzkoušet projížďku na paddleboardu. Večer v 17 hodin jsme se sešli na vernisáži výstavy u příležitosti 120. výročí založení a 30. výročí obnovy Městského muzea v Rýmařově.

Na druhý den jsme přátelům z Polska přichystali vyjížďku na elektrokolech v rámci každoroční „Rýmařovské padesátky“. Zvolili jsme okruh o délce 36 kilometrů, který všichni bez problémů zvládli.

Třetí a poslední den jsme polským přátelům dopřáli opět náročný sportovní zážitek, šplhání v lanovém centru v Karlově pod Pradědem u hotelu Kamzík. Po tomhle velmi náročném výkonu jsme se odebrali k poslednímu zaslouženému obědu v Malé Morávce. Po obědě proběhlo loučení s Polskými přáteli a popřání šťastné cesty domů, věříme, že se zase brzy uvidíme.

V Rýmařově 8. 9. 2021

 

 

 

 

image001image003image002

fond mikroprojektu

Dvoudenní výjezd na Hlučínsko

Připravujeme „dlouho očekávaný a několikrát odložený“ dvoudenní výjezd na Hlučínsko, který se bude konat v rámci projektu MAP II na území Rýmařovska.

Budeme velmi rádi, pokud se za každou zapojenou organizaci zúčastní minimálně 1 – 2 zástupci v rámci daného stupně vzdělávání. Program výjezdu je tentokrát zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti IT technologií, čtenářskou a jazykovou gramotnost a také na historii a posílení regionální identity. Organizace, které navštívíme jsme Vám podrobněji představili v přiložené anotaci programu. Věříme, že účast na exkurzi bude pro všechny zúčastněné přínosem.

Prosím ty, kteří mají zájem se zúčastnit, aby se přihlásili přes odkaz conbri. Uzavírka pro přihlášení je do 14.9.2021. Přihlaste se zde: https://www.conbri.com/event/dvoudenni-vyjezd-na-hlucinsko

pdfAnotace_programu.pdf

Z došlé korespondence: Startujeme do nového školního roku

Startujeme do nového školního roku s dárečky od MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.!

Nevíme, jaký bude ten letošní školní rok. Jediná jistota je, že se celý život budeme neustále přizpůsobovat změnám a novým podmínkám. Někteří to zvládají lépe, někteří hůře, ale pořád se to učíme a zlepšujeme se.

Začátek školního roku 2021/22 nám zpříjemnila Místní akční skupina neboli MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Všichni žáci prvního stupně naší školy i všech ostatních škol Rýmařovska dostali do začátku malý dárek – pastelky a úkolníček se sovičkou Zvídalkou, která je maskotem projektu „Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608.

Podle usměvavých tváří lze soudit, že se dětem dárky líbily. Některé děti si pamatují akce, které pro ně MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. spolupořádalo v minulých letech – Den deskových her, Hravá věda, Anglické divadlo, scénické čtení a jiné. Ale poslední dva školní roky hromadným akcím vůbec nepřály, a tak se zvlášť nižší ročníky s MASkou vlastně teprve seznamují.

Děkujeme společnosti MAS RÝMAŘOVSKO a těšíme se na další akce!

Mgr. Marcela Tauferová, ZŠ Jelínkova Rýmařov

IMG 20210901 090245IMG 20210901 090433IMG 20210901 092445IMG 20210901 091349IMG 20210901 092119IMG 20210901 091613IMG 20210901 093153IMG 20210901 093229IMG 20210901 093235IMG 20210901 093242IMG 20210901 093252

Dotazník ke stategii

Hlavním cílem MAS je podpora místních akcí, zlepšování kvality života a životního prostředí.

Chceme rozvíjet nové aktivity, které povedou ke zlepšování života v našem regionu a k trvale udržitelnému rozvoji území MAS Rýmařovsko. Jedním z nástrojů, jak uvedených cílů dosáhnout, je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků prostřednictvím MAS.

Podmínkou pro čerpání dotací z evropských fondů je zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - SCLLD. V současné době připravujeme novou Strategii na období 2021 – 2027. Abychom mohli co nejlépe zjistit potřeby obyvatel, obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů v území Rýmařovska, rádi bychom Vás požádali o spolupráci při vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit, co byste rádi ve Vaší obci a jejím okolí zlepšili.

Anketa je anonymní. Dotazník můžete vyplnit na adrese 

Pro občany z regionu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN5y_rYucDdAwOw0phlp4FLXKKskMSeI6c_x3ude50mCpkxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3_UHbt5ckJs7BiWoRfhLsMcPUO3j1qj4R5pFLcWlfe2wTec4IRUlBXHoc

 

Pro podnikatele z regionu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScese0ExzNXZ7jkDfSucUrVBw1_dCvsRpXP0Q7Z2RX1W2cmAw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr