loga eu a mmr

Aktuality

Z došlé korespondence: Startujeme do nového školního roku

Startujeme do nového školního roku s dárečky od MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.!

Nevíme, jaký bude ten letošní školní rok. Jediná jistota je, že se celý život budeme neustále přizpůsobovat změnám a novým podmínkám. Někteří to zvládají lépe, někteří hůře, ale pořád se to učíme a zlepšujeme se.

Začátek školního roku 2021/22 nám zpříjemnila Místní akční skupina neboli MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Všichni žáci prvního stupně naší školy i všech ostatních škol Rýmařovska dostali do začátku malý dárek – pastelky a úkolníček se sovičkou Zvídalkou, která je maskotem projektu „Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608.

Podle usměvavých tváří lze soudit, že se dětem dárky líbily. Některé děti si pamatují akce, které pro ně MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. spolupořádalo v minulých letech – Den deskových her, Hravá věda, Anglické divadlo, scénické čtení a jiné. Ale poslední dva školní roky hromadným akcím vůbec nepřály, a tak se zvlášť nižší ročníky s MASkou vlastně teprve seznamují.

Děkujeme společnosti MAS RÝMAŘOVSKO a těšíme se na další akce!

Mgr. Marcela Tauferová, ZŠ Jelínkova Rýmařov

IMG 20210901 090245IMG 20210901 090433IMG 20210901 092445IMG 20210901 091349IMG 20210901 092119IMG 20210901 091613IMG 20210901 093153IMG 20210901 093229IMG 20210901 093235IMG 20210901 093242IMG 20210901 093252

Dotazník ke stategii

Hlavním cílem MAS je podpora místních akcí, zlepšování kvality života a životního prostředí.

Chceme rozvíjet nové aktivity, které povedou ke zlepšování života v našem regionu a k trvale udržitelnému rozvoji území MAS Rýmařovsko. Jedním z nástrojů, jak uvedených cílů dosáhnout, je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků prostřednictvím MAS.

Podmínkou pro čerpání dotací z evropských fondů je zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - SCLLD. V současné době připravujeme novou Strategii na období 2021 – 2027. Abychom mohli co nejlépe zjistit potřeby obyvatel, obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů v území Rýmařovska, rádi bychom Vás požádali o spolupráci při vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit, co byste rádi ve Vaší obci a jejím okolí zlepšili.

Anketa je anonymní. Dotazník můžete vyplnit na adrese 

Pro občany z regionu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN5y_rYucDdAwOw0phlp4FLXKKskMSeI6c_x3ude50mCpkxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3_UHbt5ckJs7BiWoRfhLsMcPUO3j1qj4R5pFLcWlfe2wTec4IRUlBXHoc

 

Pro podnikatele z regionu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScese0ExzNXZ7jkDfSucUrVBw1_dCvsRpXP0Q7Z2RX1W2cmAw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Letní kempy 2021

Do konce dubna 2021 bylo možné žádat o finanční podporu na Letní kempy, výzvu vyhlásilo MŠMT jako jeden z nástrojů snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na děti od 6 do 15 let, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.logolink msmt bigÚčelem poskytnuté dotace v rámci výzvy je zejména podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, obnovit pracovní a studijní návyky dětí, podpořit zájem dětí o vzdělávání apod.

Při organizaci letního kempu je doporučována spolupráce se školami a sportovními organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží. Letní kempy podpořené z dotace jsou pro účastníky zcela zdarma.

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. bylo úspěšným žadatelem a na území budou uspořádány 4 turnusy. Dva se uskuteční ve městě Rýmařov a další dva v obci Malá Morávka.

  1. turnus 12.07. - 16.07.2021 Rýmařov,
  2. turnus 19.07. - 23.07.2021 Rýmařov,
  3. turnus 02.08. - 06.08.2021 Malá Morávka,
  4. turnus 23.08. – 27.8.2021 Malá Morávka.world jamboree 803549 1280Informace k letním kempům podají zaměstnanci MAS RÝMAŘOVSKO viz. záložka kontakty.

Zámecký jarmark 19. 6. 2021

V rámci společného projektů pod názvem Za zážitky našich regionů/ Za wrażeniami naszych regionów financovaného z fondů mikroprojektů Euroregionu Praděd se MAS Rýmařovsko společně s místním informačním centrem a s polskou skupinou Krainy dinosaurów z Ozimku prezentovalo na „Zámeckém jarmarku v Janovicích“, kdy se tímto zahájila zámecká sezóna. Lidé se ptali na různé atraktivity v okolí, typy na výlety. Pro veřejnost jsme měli nachystanou spoustu propagačních materiálů, letáků a brožur o nejnavštěvovanějších turistických zajímavostech, včetně mimořádných komentovaných prohlídek externí expozice muzea Hedva Český Brokát, které naše město a okolí nabízí. Návštěvníci stánku mohli ochutnat mini koláčky z rýmařovské pekárny či zakoupit různé suvenýry, dárky či knižní publikace. Pro děti jsme měli různé reflexní přívěsky a vaky na záda, pravítka, deníčky, antistresové míčky či jednorázové pláštěnky a spoustu dalších, což bylo v mžiku pryč. Taktéž zmiňovaný partner Kraina Dinosaurow z Ozimku se pyšnila propagačními materiály a hlavně jejich známým dinoparkem JuraPark v Krasiejowě. Polští kolegové rozdávali vzorky čajů se složením sedmi zázračných bylin právě z území Říše dinosaurů a diskutovali s nadšenými zájemci. Celá tato akce proběhla i s ohledem na současnou covidovou situaci v poklidu a ke spokojenosti všech.

Text: Iva Kyjáková

fond mikroprojektu

 

jarmark 2021 01jarmark 2021 02jarmark 2021 03

 

Letní kempy 2021 MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

Aktuální znění výše uvedené výzvy naleznete zde: 

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021 

Informace k letním kempům podají zaměstnanci MAS RÝMAŘOVSKO viz. záložka kontakty.

logolink msmt big

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr