loga eu a mmr

Aktuality

Dotazník ke stategii

Hlavním cílem MAS je podpora místních akcí, zlepšování kvality života a životního prostředí.

Chceme rozvíjet nové aktivity, které povedou ke zlepšování života v našem regionu a k trvale udržitelnému rozvoji území MAS Rýmařovsko. Jedním z nástrojů, jak uvedených cílů dosáhnout, je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků prostřednictvím MAS.

Podmínkou pro čerpání dotací z evropských fondů je zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - SCLLD. V současné době připravujeme novou Strategii na období 2021 – 2027. Abychom mohli co nejlépe zjistit potřeby obyvatel, obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů v území Rýmařovska, rádi bychom Vás požádali o spolupráci při vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit, co byste rádi ve Vaší obci a jejím okolí zlepšili.

Anketa je anonymní. Dotazník můžete vyplnit na adrese 

Pro občany z regionu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN5y_rYucDdAwOw0phlp4FLXKKskMSeI6c_x3ude50mCpkxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3_UHbt5ckJs7BiWoRfhLsMcPUO3j1qj4R5pFLcWlfe2wTec4IRUlBXHoc

 

Pro podnikatele z regionu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScese0ExzNXZ7jkDfSucUrVBw1_dCvsRpXP0Q7Z2RX1W2cmAw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Letní kempy 2021

Do konce dubna 2021 bylo možné žádat o finanční podporu na Letní kempy, výzvu vyhlásilo MŠMT jako jeden z nástrojů snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na děti od 6 do 15 let, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.logolink msmt bigÚčelem poskytnuté dotace v rámci výzvy je zejména podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, obnovit pracovní a studijní návyky dětí, podpořit zájem dětí o vzdělávání apod.

Při organizaci letního kempu je doporučována spolupráce se školami a sportovními organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží. Letní kempy podpořené z dotace jsou pro účastníky zcela zdarma.

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. bylo úspěšným žadatelem a na území budou uspořádány 4 turnusy. Dva se uskuteční ve městě Rýmařov a další dva v obci Malá Morávka.

  1. turnus 12.07. - 16.07.2021 Rýmařov,
  2. turnus 19.07. - 23.07.2021 Rýmařov,
  3. turnus 02.08. - 06.08.2021 Malá Morávka,
  4. turnus 23.08. – 27.8.2021 Malá Morávka.world jamboree 803549 1280Informace k letním kempům podají zaměstnanci MAS RÝMAŘOVSKO viz. záložka kontakty.

Zámecký jarmark 19. 6. 2021

V rámci společného projektů pod názvem Za zážitky našich regionů/ Za wrażeniami naszych regionów financovaného z fondů mikroprojektů Euroregionu Praděd se MAS Rýmařovsko společně s místním informačním centrem a s polskou skupinou Krainy dinosaurów z Ozimku prezentovalo na „Zámeckém jarmarku v Janovicích“, kdy se tímto zahájila zámecká sezóna. Lidé se ptali na různé atraktivity v okolí, typy na výlety. Pro veřejnost jsme měli nachystanou spoustu propagačních materiálů, letáků a brožur o nejnavštěvovanějších turistických zajímavostech, včetně mimořádných komentovaných prohlídek externí expozice muzea Hedva Český Brokát, které naše město a okolí nabízí. Návštěvníci stánku mohli ochutnat mini koláčky z rýmařovské pekárny či zakoupit různé suvenýry, dárky či knižní publikace. Pro děti jsme měli různé reflexní přívěsky a vaky na záda, pravítka, deníčky, antistresové míčky či jednorázové pláštěnky a spoustu dalších, což bylo v mžiku pryč. Taktéž zmiňovaný partner Kraina Dinosaurow z Ozimku se pyšnila propagačními materiály a hlavně jejich známým dinoparkem JuraPark v Krasiejowě. Polští kolegové rozdávali vzorky čajů se složením sedmi zázračných bylin právě z území Říše dinosaurů a diskutovali s nadšenými zájemci. Celá tato akce proběhla i s ohledem na současnou covidovou situaci v poklidu a ke spokojenosti všech.

Text: Iva Kyjáková

fond mikroprojektu

 

jarmark 2021 01jarmark 2021 02jarmark 2021 03

 

Letní kempy 2021 MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

Aktuální znění výše uvedené výzvy naleznete zde: 

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021 

Informace k letním kempům podají zaměstnanci MAS RÝMAŘOVSKO viz. záložka kontakty.

logolink msmt big

Hledačka

Jestli rádi putujete městem a nechcete jen tak bezcílně bloumat, máte-li touhu po poznání nového a navíc jste přirozeně hraví, tak právě pro vás vymyslela pracovní skupina projektu MAP aktivitu "Hledačka" - Od on-line výuky do města Rýmařov. Hledačku vytvořili manželé Balášovi z Rudné pod Pradědem.

Hledačka má dvě úrovně – EASY (pro první stupeň) a JUNIOR (pro žáky druhého stupně). Jedná se o pracovní listy, se kterými žák vyráží do ulic Rýmařova a plní úkoly všeho druhu. Úkoly jdou napříč téměř všemi předměty.

Výstupem je správné HESLO, nikoliv odměna v podobě nějaké hmatatelné věci. Odměnou pro vás může být získání nových informací, pobyt na čerstvém vzduchu, každý podle svého gusta.

Pokud nemáte možnost si Hledačku vytisknout, můžete navštívit IC v Rýmařově, či kancelář MAS, kde Hledačku obdržíte. 

Hledačka zabere cca 60 minut, tak si na chvíli odpočiňte od počítače a hurá do města. Přejeme Vám příjemné chvíle a fajn zábavu.

pdfHledačka_-_Rýmařov_EASY.pdf

pdfHledačka_-_Rýmařov_JUNIOR.pdf

Podkategorie

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr