loga eu a mmr

Aktuality

Pozvánka na školení k OPŽP

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. vás zve na

ŠKOLENÍ ZÁJEMCŮ O DOTACI Z PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPŽP

Školení se bude konat dne 22.11. 2019 od 9,00 hodin v kanceláři MAS Rýmařovsko, o.p.s, nám. Míru 2, Rýmařov

Tématem školení:

 • Opatření Realizace sídelní zeleně – podporované aktivity, podmínky přijatelnosti, povinné přílohy, hodnotící kritéria
 • Opatření Protierozní opatření - podporované aktivity, podmínky přijatelnosti, povinné přílohy, hodnotící kritéria,
 • Opatření Realizace ÚSES – podporované aktivity, podmínky přijatelnosti, povinné přílohy, hodnotící kritéria

pdfPozvanka_na_skoleni_opžp_3_a_4_výzva_2019.pdf

POZVÁNKA NA 4. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II

Pozvánka na 4. Setkání řídícího výboru map II

Dne 2.12.2019 v 16 hodin se v Hotelu Slunce Rýmařov uskuteční setkání Řídícího výboru MAP II s následujícím programem:

- workshop na téma "Jak jsme si s inkluzí poradili my"

- seznámení s výsledky dotazníkového šetření "Potřeby na školách"

- schválení Akčního plánu pro rok 2020 

Elektronický odkaz na přihlášení: https://www.conbri.com/event/setkani-ridiciho-vyboru-a-pracovnich-skupin

pdfPozvánka_na_4_setkání_ŘV.pdf

Dvoudenní setkání a exkurze na Šumpersku

Realizátoři MAP II informují, že ve dnech 19. - 20. 11. 2019 se uskuteční Dvoudenní setkání a exkurze na Šumpersku.

Proběhne setkání všech zapojených členů, kteří se aktivně podílí na tvorbě místního akčního plánu pro mikroregion Rýmařovsko.

PROGRAM

 • exkurze ve školských a jiných organizacích zapojených do projektu MAP Šumperský venkov
 • předávání zkušeností a inspirace od kolegů z MAP Šumpersko
 • tvorba akčního plánu 2020 pro MAP Rýmařovsko

Prosíme, na akci se registrujte přes odkaz níže:

https://www.conbri.com/event/dvoudenni-setkani-chata-brnenka

pdfPozvánka_Dvoudenní_pracovní_setkání_chata_Brněnka.pdf 

pdfProgram_-_Chata_Brněnka.pdf

Dvoudenní setkání Šumpersko

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Místní akční skupina Rýmařovsko, o.p.s. informuje o nové implementační aktivitě MAP II Rýmařovsko

„ŘEČOVÁ VÝCHOVA“

 • Nejde o nahrazování klinické péče, služba bude probíhat formou logopedické péče školního typu.
 • Přednostně určeno dětem prvního ročníku základní školy a předškolním dětem.
 • Bezplatná poradenská činnost.

Jak to bude probíhat:

 • Při vstupním vyšetření budou nastaveny pravidelné schůzky na docvičování řečových nedostatků
 • Děti s těžšími vadami řeči budou doporučeni klinickému logopedovi
 • Služba bude zajištěna dvěma lektory s kvalifikovaným vzděláním za účasti zákonného zástupce.

V případě zájmu, neváhejte kontaktovat některou z lektorek:

 • Mgr. Marcela Štěpaníková ( 777 699 805 čtvrtek 14:30 – 16:30 v městské knihovně Břidličná, Školní 178, Břidličná)
 • Mgr. Žaneta Šlézarová ( 728 661 839 Pondělí 14:30 – 16:30 v budově Základní školy na Školním náměstí 1, Rýmařov)

Návštěvu je potřeba předem telefonicky domluvit.
pdfPozvánka_Řečová_výchova.pdf

Pozvánka řečová výchova

Pozvánka na seminář KRONIKA 21. století

Školitel: Mgr. Tomáš Hromádka - dlouholetý kronikář Městské části Praha - Velká Chuchle (desítky let), autor metodických publikací Kroniky (2004, 2006) a Kroniky obcí (2014).

Elektronická přihláškaPřihlášení zde

Hlavní body programu:

 1. Kronikář a aktuální legislativa
 • Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí
 • Ochrana osobních údajů
 1. Vedení kroniky
 • praktické rady a zkušenosti
 • formální úprava kroniky
 • schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně)
 1. Obecní kronika a zdroje informací pro zápisy, možnosti využití kroniky.
 2. Spolupráce kronikářů
 • příručky
 • metodiky a další literatura pro kronikáře
 • instituce poskytující metodickou pomoc kronikářů; kontakty
 1. Odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností

 

Kronika 21 století

Podkategorie

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí  a  středa   8:00 -  16:00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr