loga eu a mmr

Aktuality

STRUKTOGRAMM A TRIOGRAMM

Navazující workshop pro absolventy semináře STRUKTOGRAMM A TRIOGRAMM se uskuteční 22. 2. 2020 (9:00 – 16:00)

Obsah semináře

 • Projevy barevnosti typů při sdělování informací, naslouchání a využívání zpětné vazby
 • Emoční výbava osobnostních typů dle barev
 • Nehladit proti srsti – komunikační bariéry
 • Barevný slovník a jeho využití k dorozumění
 • Argumentační a vyjednávací dovednosti s ohledem na typ komunikačního partnera
 • Asertivní chování a barevné typy lidí
 • Strategie řešení konfliktních situací s ohledem na barevnost typů

.

Nutná elektronická registrace

https://www.conbri.com/event/struktogramm-a-triogramm-v-praxi

Pozvánka zde pdfPozvánka_workshop_struktogram_22.2.2020.pdf

Seminář CESTA SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ HLASU

Seminář CESTA SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ HLASU pro pedagogy mateřských, základních, uměleckých škol nebo vychovatele či učitele volného času se uskuteční dne 6. 2. 2020

dopolední seminář 8:30 – 13:00 (5x45 minut)

odpolední seminář 13:30 – 18:00 (5x45 minut)

 

Obsah semináře

 • Zásady správného používání hlasu tak, aby zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval
 • Praktická ukázka cvičení a způsobu práce s hlasem
 • Rozpoznání vlastností, typu a kvality hlasu
 • Práce s dechem, hlasová hygiena, léčivá cvičení
 • Sluchová analýza hlasu účastníků semináře
 • Jak mluvit při hlasové indispozici
 • Jak zaujmout posluchače a udržet si jejich pozornost

Nutná elektronická registrace

https://www.conbri.com/event/cesta-spravneho-nastaveni-hlasu (dopolední)

https://www.conbri.com/event/cesta-spravneho-nastaveni-hlasu-1 (odpolední)

Přihláška zde pdfPozvánka_Cesta_správného_nastavení_hlasu.pdf

seminář LÍNÝ UČITEL

Dne 30.1.2020, časově 14:00 – 18:00 se uskuteční seminář LÍNÝ UČITEL – lektor Mgr. Robert Čapek - velice známý lektor, psycholog, didaktik, autor knih; akce je vhodná pro pedagogy a vychovatele ZŠ, SŠ (v případě zájmu i MŠ).

Online rezervace https://www.conbri.com/event/liny-ucitel

pdfpozvánka_Líný_učitel.pdf

Líný učitel

 

Pozvánka na školení k OPŽP

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s. vás zve na

ŠKOLENÍ ZÁJEMCŮ O DOTACI Z PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPŽP

Školení se bude konat dne 22.11. 2019 od 9,00 hodin v kanceláři MAS Rýmařovsko, o.p.s, nám. Míru 2, Rýmařov

Tématem školení:

 • Opatření Realizace sídelní zeleně – podporované aktivity, podmínky přijatelnosti, povinné přílohy, hodnotící kritéria
 • Opatření Protierozní opatření - podporované aktivity, podmínky přijatelnosti, povinné přílohy, hodnotící kritéria,
 • Opatření Realizace ÚSES – podporované aktivity, podmínky přijatelnosti, povinné přílohy, hodnotící kritéria

pdfPozvanka_na_skoleni_opžp_3_a_4_výzva_2019.pdf

POZVÁNKA NA 4. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II

Pozvánka na 4. Setkání řídícího výboru map II

Dne 2.12.2019 v 16 hodin se v Hotelu Slunce Rýmařov uskuteční setkání Řídícího výboru MAP II s následujícím programem:

- workshop na téma "Jak jsme si s inkluzí poradili my"

- seznámení s výsledky dotazníkového šetření "Potřeby na školách"

- schválení Akčního plánu pro rok 2020 

Elektronický odkaz na přihlášení: https://www.conbri.com/event/setkani-ridiciho-vyboru-a-pracovnich-skupin

pdfPozvánka_na_4_setkání_ŘV.pdf

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr