loga eu a mmr

Aktuality

Jak připravit předškoláka

Setkání s uznávanou rodinou terapeutkou a speciální pedagožkou Mgr. Hanou Otevřelovou na ústřední téma

 „Jak připravit předškoláka“

  • Chcete, aby Vaše dítě bylo spokojené, ve škole úspěšné?
  • Jak poznám, že moje dítě zvládne 1. třídu?
  • Nechcete nic ponechat náhodě, je možné dítě na školu připravovat už v předškolním roku?
    A jak?
  • Chcete vědět víc o všem, co má budoucí prvňáček zvládat. Nechcete ale číst odbornou literaturu?

Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly, neváhejte a dojděte

19.9. 2019, 16:00 – 19:00 - Prostory školní jídelny, ulice 1. máje, Rýmařov

 

pdfPozvánka_Jak_připravit_předškoláka.pdf

pozvánka Jak připravit předškoláka

Archivnictví

28. 2019 (9:00 – 13:00) v Zasedací místnosti MAS Rýmařovsko, nám. Míru 2, Rýmařov proběhne prakticky vedený jednodenní seminář pro ředitele škol, zaměstnance školského odboru, účetní příspěvkových organizací

Lektor - Mgr. Libuše Grochalová

Obsah semináře

  • Co je nutno v organizaci zajisti pro správné vedení spisové služby
  • Jak na to po praktické stránce
  • Plnění požadavků vyhlášky a zákona

 

Nutná registrace přes elektronický systém https://www.conbri.com/event/spisova-sluzba-od-a-do-z-v-prispevkovych-organizacich

Uzávěrka registrací 23. 8. 2019

 

 Archivnictví

 

Hladký návrat do práce

Hladký návrat do práce je projekt podpořený v rámci realizace SCLLD z programu OP Z. 

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009457
Realizace: 1. 3. 2019 – 31. 8. 2020

Cílem projektu je zlepšit postavení 24 žen (vracejících se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené a evidovaných na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání) na trhu práce v mikroregionu Rýmařovsko, který se potýká s vysokou nezaměstnaností a dalšími negativními socioekonomickými jevy, a to uceleným souborem motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Projekt má za cíl zprostředkovat minimálně 8 plných, případně flexibilních pracovních míst.

Odkaz: http://www.edvia.cz/zeny-r/

Hladký návrat do práce

SEMINÁŘ PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Zveme rodiče budoucích prvňáčků na odborný seminář o školní zralosti a připravenosti předškoláků. Informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná. Jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje. Úspěšné zahájení školní docházky.Pozvánka

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA RÝMAŘOVSKO

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ; náměstí Míru 1; Rýmařov 795 01
Obecně prospěšná společnost - zapsaná v obchodním rejstříku 23. července 2004
IČ: 26836122
ID schránky: 4mwe4zm

Kancelář:
nám. Míru 2, Rýmařov 795 01

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 8:00 - 16:00 hodin
Úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00 hodin

loga eu a mmr